Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בטמפ' גבוהות יותר הדיפוזיה בנפח החומר היא הדומיננטית

1
done
by
מיין לפי
by Avigayil Sztokman
Avigayil Sztokman 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
איפה לואיזה רשמה את זה?
by
by Loren Hen
Loren Hen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
במצגת של לואיזה - הגרף המתאר את הקשר בין הדיפוזיה לטמפרטורות נמוכות/גבוהות בהתאם לנפח החומר וגבולות הגרעין
by

בטמפ' נמוכות הדיפוזיה בנפח החומר היא הדומיננטית

1
done
by
מיין לפי

בטמפ' נמוכות

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
כי ברב גביש יותר גבולות גרעין
by

דיפוזיה מהירה יותר בגבולות גרעינים מאשר בנפח כאשר הטמפרטורה גבוהה יותר

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
כי בטמפ' גבוהות יש יותר תנועה ויותר העדרויות וכאלו...
by

בדה-קרבוניזציה אנו רוצים לגרום לליבת החומר להיות קשה ולפני השטח להיות רכים

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
פחמן יוצא החוצה הליבה נשארת עשירה בפחמן ולכן חזקה ופני השטח מאבדים פחמן ולכן הופכים רכים
by
by Shiri Levin
Shiri Levin -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אבל בדה קרבוניזציה יש יציאת פחמן מהליבה החוצה.. כלומר בליבה נותר פחות פחמן ולכן ליבה רכה יותר
by
by Loren Hen
Loren Hen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
Shani Pri-Or Shani Pri-or לפני 21 שעות פחמן יוצא החוצה הליבה נשארת עשירה בפחמן ולכן חזקה ופני השטח מאבדים פחמן ולכן הופכים רכים thumb_down
by

ככל שנקודת ההיתוך של החומר גדולה יותר כך גם אנרגיית האקטיבציה שלו

1
done
by
מיין לפי
by Loren Hen
Loren Hen 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ככל שהקשרים של החומר חזקים יותר, כך נקודת ההיתוך של החומר גדולה יותר ולכן, בכדי לפרק את הקשרים נצטרך אנרגיה גדולה יותר - האנרגיה הדרושה היא אנרגיית האקטיבציה
by

ככל שלחומר קשרים חזקים יותר, כך אנרגיית האקטיבציה שלו קטנה יותר

1
done
by
מיין לפי

ישנן בלתי מחלידות אוסטניטיות וגם פריטיות, ההבדל בתכונות שנכתבות על ידי הרכב שונה

1
done
by
מיין לפי

בטיפול הקשיה על ידי מתבדלים קיים מושג זיקון יתר שמקושר להמסה בתמיסה מוצקה של מטריצה

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
זיקון כן קשור להמסה בתמיסה מוצקה אבל זיקון יתר זה מה שקורה אם תהליך הזיקון נמשך יותר מידי זמן, והחומר מאבד מהקושיות שלו.
by
by Loren Hen
Loren Hen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
קול
by

מתכות רפרקטוריות מוגדרות כמתכות עמידות לחום

1
done
by
מיין לפי