Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ההגדרה של תקן ISO?

1
שאלה #19150
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כדי להבין אם מדדי הביצוע של המחלקה הכירורגית בבית החולים הם טובים יחסית, אני יכול להשוות אותה לביצועי:

1
שאלה #19151
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה לא קריטריון בקביעת מדדי איכות?

1
שאלה #19152
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

באקרדיטציה בבית חולים מתמקדים ב:

1
שאלה #19153
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

על פי מייסד ויו"ר Lean Enterprise Institute Inc במצגת תחלואי מערכת הבריאות בהם יכול לסייע ה-LEAN הם:

1
שאלה #19154
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מערכת לדיווח אירועים חריגים חייבת לכלול את כל הבאים מלבד?

1
שאלה #19155
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

להלן הגדרת הבעיה במרפאה ד': שיעור נמוך של בדיקות X בקרב חולי Y במרפאה. בחר את המדד הנכון ביותר להגדרת בעיה זו: (יש לקרוא מימין לשמאל)

1
שאלה #19156
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו BENCHMARKIN?

1
שאלה #19163
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה נכון לגבי "כמעט טעות"?

1
שאלה #19164
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהם ראשי התיבות ISBAR?

1
שאלה #19165
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!