Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ההגדרה של תקן ISO?

1
done
by
מיין לפי

כדי להבין אם מדדי הביצוע של המחלקה הכירורגית בבית החולים הם טובים יחסית, אני יכול להשוות אותה לביצועי:

1
done
by
מיין לפי

מה לא קריטריון בקביעת מדדי איכות?

1
done
by
מיין לפי

באקרדיטציה בבית חולים מתמקדים ב:

1
done
by
מיין לפי

על פי מייסד ויו"ר Lean Enterprise Institute Inc במצגת תחלואי מערכת הבריאות בהם יכול לסייע ה-LEAN הם:

1
done
by
מיין לפי

מערכת לדיווח אירועים חריגים חייבת לכלול את כל הבאים מלבד?

1
done
by
מיין לפי

להלן הגדרת הבעיה במרפאה ד': שיעור נמוך של בדיקות X בקרב חולי Y במרפאה. בחר את המדד הנכון ביותר להגדרת בעיה זו: (יש לקרוא מימין לשמאל)

1
done
by
מיין לפי

מהו BENCHMARKIN?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי "כמעט טעות"?

1
done
by
מיין לפי

מהם ראשי התיבות ISBAR?

1
done
by
מיין לפי