Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה לא מהווה חלק משבעת הכלים הבסיסיים באיכות?

1
done
by
מיין לפי

בשיטת PDSA, כל הנ"ל הן שאלות חיוניות לתכנון ההתערבות, חוץ מ -

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מטופל זכה בתביעה אך נקבע שיש לו "אשם תורם" באחוז מסוים. מה המשמעות?

1
done
by
מיין לפי

כדי להוכיח רשלנות רפואית, יש להוכיח את כל הנ"ל חוץ מ-

1
done
by
מיין לפי

כדי להוכיח ש"הדבר מדבר בעד עצמו" צריך להוכיח את כל הנ"ל חוץ מ-

1
done
by
מיין לפי

מה מאפיין ועדת בדיקה?

1
done
by
מיין לפי

מה בערך השכיחות של טעויות בטיפול תרופתי?

1
done
by
מיין לפי

תרופות בנות סיכון כוללות את כל הקבוצות הבאות חוץ מ-?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהמצבים הבאים כדאי לדווח על תופעות לוואי מתרופות?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהנושאים הבאים אינו נבדק במבדק אקרדיטציה של בתי חולים ע"י JCI?

1
done
by
מיין לפי