Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בשרטוט Entity-Relationship-Diagram:

1
done
by
מיין לפי

משמעות ה"עגינה הקוגניטיבית" ב-DFD היא:

1
done
by
מיין לפי

מעבר ממודל המפל ל-AGILE מכביד על:

1
done
by
מיין לפי

מיקום המקשים במקלדת נועד ל:

1
done
by
מיין לפי
by עידו חיון
עידו חיון 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הסיבה: במכונות הכתיבה לא היה ניתן ללחוץ על 2 מקשים בו זמנית (קורה בהקלדה מהירה) לכן מיקום המקשים במקלדת נועד להאט את קצב ההקלדה כך שלא ילחצו שתי מקשים בו זמנית (המיקומים נבחרו לפי האותיות במילים השכיחות ביותר)
by

באבטחת איכות, הטעויות היקרות ביותר הן:

1
done
by
מיין לפי

אב טיפוס מחולל Protogen מאופיין בכך שהוא:

1
done
by
מיין לפי

בהטמעת מערכת במקביל נכון ש:

1
done
by
מיין לפי

בתוכנת MS-Project משמעות הפקודה Respect היא:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בתוכנת MS-Project משמעות הפקודה Respect היא:

1
done
by
מיין לפי

בפוקר הערכת קושי משימות ב-AGILE:

1
done
by
מיין לפי