Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בהתייחס ל'אפקט הפחד' מידת הפחד במסר הפרסומי צריכה להיות:

1
done
אם הפחד גדול מדי, כאשר אנשים סבורים שאין ביכולתם לפעול ביעילות לביטול האיום, או שהאיום גדול מיכולתם לשלוט בנסיבות, הפעולה תהיה: התמודדות עם הפחד ולא עם הסכנה דחיית המסר.
by
מיין לפי

מהו מודל הELM? (Elaboration Likelihood Model)

1
done
תשובה א' היא התשובה הנכונה, המודל מציע להשתמש ברמזים היקפיים (נתיב פריפריאלי) או במידע (הנתיב המרכזי, אינפורמציה) בהתאם לכמה קהל היעד שלנו יכול להבין את הסוגיה (יכולת) וכמה הוא פתוח להקשיב לנושא (מניע). תשובה ב' - לא נכונה, אין מודל כזה שבא לתאר פערי ידע פעולה, זה פשוט מושג בחומר. תשובה ג' מתייחסת למודל התנהגות אקולוגית.
by
מיין לפי

"לראות את המוסיקה ולהרגיש שווה..אגודת הסטודנטים באונ' בן גוריון הייתה הראשונה שהרימה את הכפפה (ynet, 2018)". אילו מן המודלים הבאים יוכל להסביר הכי טוב את העובדה שהמופע הנ"ל הונגש לקהילת החירשים?

1
done
תשובה א - לא נכונה. המודל הלוגי מדבר על העבודה המתוכננת מול התוצאות המבוקשות. תשובה ב' לא נכונה STP - מדבר בכלל על פילוח שוק. 1. פילוח Segmentation 2. קביעת קהל מטרה Targeting 3. מיצוב Positioning תשובה ג' - לא נכון! מודל FCB מציע לחלק את המוערבות של קהל היעד לנמוכה או גבוהה. רגשית או שכלית. תשובה ד - תשובה נכונה! מודל 4 השלבים בהתגברות נושא חברתי - הנגשת המופעים לחרשים וכבדי שמיעה יכולה להצביע על שלב ההתפתחות/התגבשות במודל, זוהי יוזמה ספציפית שנועדה לטפל בסוגיה.
by
מיין לפי

הספרייה לעיוורים הינו פרויקט חדש וייחודי שמטרתו לאפשר להורים עיוורים להם ילדים שאינם עיוורים, לחוות קריאה משותפת באמצעות הדפסת ספרי ילדים בהם משולבים דפי ברייל שקופים לנוחות ההורים. (ynet, 2013) באיזה שלב של התפתחות המיזם החברתי נמצא מיזם זה?

1
sentiment_very_satisfied
התשובה היא חדשנות חברתית - פתרון חדש לבעיה קיימת, פעילות בהיקף ארצי.
by
מיין לפי

מהם ההבדלים העיקריים בין עמותה וחל"צ (חברה לתועלת הציבור)?

1
done
תשובה ד לא נכונה - חל"צ היא דווקא זו שמהווה ישות משפטית. תשובה ג - שניהם מלכ"ר זה נכון אך הם עדיין שונים. תשובה ב - חירטוט. תשובה א - תשובה נכונה! היבט הבעלות והשליטה: בחל"צ חברי ועדת הביקורת יכולים להיות גם לא מתוך הארגון, יש מניות שמקנות שליטה בחברה. לעומת זאת, חברי ועדת ביקורת בעמותה הם רק מתוך העמותה (ניהול עצמי).
by
מיין לפי

בהתאם לנלמד בקורס, מי הם 'בעלי עניין'?

1
done
נלמד במסגרת 'תפקידי המפתח בתהליך' של ארגונים חברתיים. בעלי העניין הם כל מי שיש לו עניין בפעילות הארגון מושפע ממנה או נקשר אליה.
by
מיין לפי

מהם תפקידי המפתח בתהליך של ארגונים ללא מטרות רווח:

1
done
תשובות א ו-ד מתייחסות למודל הלוגי. מבלבל, אבל לא. המודל הלוגי מדבר על השלבים של נושא חברתי: יעדים, משאבים, פעילויות, תפוקה ותוצאות. תשובה ג היא לא נכונה (מדובר בחרטוט). תשובה ב היא הנכונה (זה נמצא תחת נושא מלכ"ר).
by
מיין לפי

לאיזה מהנושאים שנלמדו בכיתה נקשרת התמונה הבאה?

1
done
כמ"מ מדבר על לשמור את הכסף במעגל המקומי ולא לתת לו לצאת החוצה. החורים בדלי מדומים לשירותים שהמקום צורך מבחוץ. כסף שלא נשמר בתוך המעגל החברתי בו פועל הכמ"מ.
by
מיין לפי

מהם השלבים החסרים בתרשים 7 השלבים של עיצוב המחאה שלפניך?

1
done
by
מיין לפי

מה המשמעות של תקשורת דו שלבית?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי