Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה החידוש הטכנולוגי העיקרי במפעל?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

במהלך השינויים, לפני איזה תהליך הסתבר שכדאי להעביר את מחלקת בקרת האיכות ?

1
done
by
מיין לפי

מה היה תפקידו של ביל פיץ' במפעל?

1
done
by
מיין לפי

מה עשתה ג'ולי מכיוון שאלכס לא הקדיש לה לדעתה די זמן ?

1
done
by
מיין לפי

מה עשה הלקוח לאחר שקיבל את הזמנתו הדחופה לפני הזמן ?

1
done
by
מיין לפי

מה אופי הטיול בו השתתף אלכס ?

1
done
by
מיין לפי

מה הניע את גיבור הסיפור לצאת ולחפש פתרון לבעיות המפעל?

1
done
by
מיין לפי

במה שיחקו אלכס והילדים בהפסקת הצהריים בטיול ?

1
done
by
מיין לפי

מה היה המניע של אלכס – מנהל המפעל – לכפות שינויים במדיניות היצור ?

1
done
by
מיין לפי

לפי המתואר בספר, כיצד התחדש הקשר בין יונה לאלכס ?

1
done
by
מיין לפי