Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה הרעיון שהציע דייב לבעיה שאביו אלכס הציג בפניו ובפני אחותו לשמירת הטור?

1
done
by
מיין לפי

מה היה השיא שנשבר מבחינת הייצור?

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הבאים לא היה בהמלצות של בוב לייעול צווארי הבקבוק?

1
done
by
מיין לפי

על פי מה תויגו מנות הייצור לפי השיטה החדשה?

1
done
by
מיין לפי

הרשימה המונה 67 רשומות אותה הכינו הנציגים במפעל לישיבה על צוואר הבקבוק הכילה?

1
done
by
מיין לפי

מדוע מכונת NCX-10 לא עבדה בעת ביקורו של יונה במפעל?

1
done
by
מיין לפי

מהו צוואר הבקבוק לדברי יונה?

1
done
by
מיין לפי

כדי לאתגר את המשחק אלכס הציע לילדים התערבות- מהי?

1
done
by
מיין לפי

מה הם המדדים בהם השתמש יונה בשאלותיו?

1
done
by
מיין לפי

מה מחפש אלכס בבית אמו?

1
done
by
מיין לפי