Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

החצוצרות בתזמורת:

1
sentiment_very_satisfied

Hagar Mizrahi

Hagar Mizrahi
יותר מ-6 חודשים
סיביליוס סבל מרעש החצוצרות, ולכן הן לא מופיעות ביצירות שלו.
20

Assaf Nahum

Assaf Nahum
יותר מ-6 חודשים
הן לא היו בסילבוס
30

קדנצה היא:

1
done

Adi Bahatt

Adi Bahatt
יותר מ-6 חודשים
קדנצה כמו קדנציה = קדנציה של סולן היא סולו
12

Maor Swisa

Maor Swisa
יותר מ-6 חודשים
קדנציה של הסולן ללא התזמורת
3

Daniel Ben Zaken

Daniel Ben Zaken
יותר מ-6 חודשים
סןלן, דפוק דפוק לנו איזה קדנצה לבד לפני שאני מסיים לך את הקדנציה בתזמורת
-5

Elad Cohen

Elad Cohen
יותר מ-6 חודשים
תזהרו עם האסוציאציה של הקדנציה כי יש פה תשובה (ב) שהיא ליטרלי ההגדרה של הקדנציה של מנהל התזמורת...
4

מבחינה היסטורית, איזו יצירה מיצירות הקונצרט נכתבה ראשונה:

1
done

Yoni Newman

Yoni Newman
יותר מ-6 חודשים
מוצרט מהתקופה הקלסית - לפני כולם
1

Almog Talker

Almog Talker
יותר מ-6 חודשים
על פי ויקיפדיה גם סיבליוס מהתקופה הקלאסית :/ אבל הוא נולד הרבה אחרי מוצארט, אז........
-4

ארי כהן

ארי כהן
יותר מ-6 חודשים
כשאתה קטן אתה מקבל קלרינט ומנגן בשבילו... אחכ כשמתבגרים כותבים עבור אנשים אחרים
-1

קבוצת כלי הנשיפה ממוקמת:

1
done

Gal Rosenberg

Gal Rosenberg
יותר מ-6 חודשים
הם אוהבים לנשוף להם בעורף
54

הכלי הגבוה ביותר בכלי הנשיפה מעץ הוא:

1
done

Ofer Sulimani

Ofer Sulimani
יותר מ-6 חודשים
פיקורו היה בעל האנרגיה הגבוהה ביותר מבין בני כוכב נאמק (DBZ)
49

Roy Volinsky

Roy Volinsky
יותר מ-6 חודשים
לפיקולו יש פיק הכי גבוה
16

Yogev Shlomovitz

Yogev Shlomovitz
יותר מ-6 חודשים
מבין עובדי המסעדה, לפיקולו יש את הקול הגבוהה ביותר כי הוא בדרך כלל ילד בן 15 שזייף תעודת זהות
3

איזה כלי אינו שייך לתזמורת קאמרית:

1
done

Tamir Gabay

Tamir Gabay
יותר מ-6 חודשים
true-טרו-טרומבון
-6

הכלי לפיו מכוונים את התזמורת הוא:

1
done

Tom Ketter

Tom Ketter
יותר מ-6 חודשים
בכל התחלה של מופע הכנר הראשי היה נותן תו וכולם מכוונים לפיו? או שאני טועה?
1

Tamir Ve

Tamir Ve
יותר מ-6 חודשים
אתה צודק בחלק, האבוב נותן את ה- לה לכול כלי הנשיפה והכינור ראשון (שכן הכי קשה לכוון את האבוב) ואז כול השאר מכוונים לפי הלה של הכינור
3

Nikolay Patrik

Nikolay Patrik
יותר מ-6 חודשים
אז מה התשובה הנכונה?
-1

Moria Kauffman

Moria Kauffman
יותר מ-6 חודשים
אבוב
3

Hilla Barnea

Hilla Barnea
יותר מ-6 חודשים
אבוב הוא המילה הראשונה בא"ב לכן מכוונים לפיה.
3

Yuval Incze

Yuval Incze
יותר מ-6 חודשים
כמו במימדיון, קודם לוקחים את האבוב ואח"כ למגלשה
3

ארי כהן

ארי כהן
יותר מ-6 חודשים
היות שצלילו של האבוב רם משל כלים רבים אחרים בתזמורת, נהוג לכוון את הטון של כל התזמורת לפי האבוב. (ויקיפדיה) הכנר הראשון הבנתי שמנהיג את התזמורת (בדומה למנצח)
0

Noam Hason

Noam Hason
יותר מ-6 חודשים
את האבוב הכי קשה לכוון (כיוונתם פעם גלגל מתנפח?) ולכן כולם מתכוונים לפיו #Tamir Ve
0

Reut Davidzon

Reut Davidzon
יותר מ-6 חודשים
אבוב-->אבא-->כולם מקשיבים לו, לכן מכוונים לפיו.
1

העמעם (סורדינה) הוא:

1
done

Dan Lewinsohn

Dan Lewinsohn
יותר מ-6 חודשים
עמעום האור משנה את הצבע החדר
8

ארי כהן

ארי כהן
יותר מ-6 חודשים
במוזיקה, עַמְעַם (או סורדינה) הוא סוג של משקיט שאפשר לחבר לכלי נגינה במטרה לשנות את חוזק וגוון הצליל. ניתן לחבר עמעם בעיקר לחצוצרה ולטרומבון אך ישנם עמעמים מיוחדים גם לכלי מתכת אחרים (ויקיפדיה)
4

התזמורת הסימפונית או הקאמרית כוללת:

1
done

Shahar Goldberg

Shahar Goldberg
יותר מ-6 חודשים
צריך להשאיר מקום לכולם
-19

ארי כהן

ארי כהן
יותר מ-6 חודשים
הטובים ביותר נבחרים לתזמורת הסימפונית כי אין מקום לכולם
0

Noam Hason

Noam Hason
יותר מ-6 חודשים
כזכור משאלה קודמת, אין בה טרומבון
3

רונדו הוא:

1
done

Tal Glick

Tal Glick
יותר מ-6 חודשים
מבנה הרונדו הוא א. ב. א. ג. א. ד. וכן הלאה - נושא ראשי שחוזר על עצמו, ובין חזרה לחזרה מפריד חומר מוזיקלי חדש (נושא משני, אפיזודה).
24

Noam Moscovich

Noam Moscovich
יותר מ-6 חודשים
רונדו הוא רכז בנ.ב.א , והוא מקשר בין כל השחקנים בקבוצה.
11

Lior Bachar

Lior Bachar
יותר מ-6 חודשים
רון דואג לקשר בין כולם
3