- מאת בסיל מלקר

מאמר זה מסביר איך משחקים שחמט לילדים ולמבוגרים, נלמד איך מתחילים לשחק שחמט. נעבור על לוח השחמט וממה הוא מורכב נציין ונזכיר כמה סוגי כלים יש בשחמט, מה מסלולם, ערכם ומה ייחודם במשחק. נלמד לסדר את הכלים על הלוח ולבסוף נלמד את חוקי השחמט, איך מנצחים, מפסידים או גורפים תיקו. בבקשה לקרוא בקפידה.

שימו לב - לחיצה על תמונה\כותרת תיקח אתכם לסרטון שמסביר על הכלי או החוק.
לןח שחמט

לוח השחמט

לוח השחמט מורכב מ 64 משבצות שמסודרות בשמונה שורות ושמונה טורים המשבצות צבועות בצבעים כהים ובהירים לחליפין כך ש 32 הינן בהירות ו 32 הינן כהות. את הלוח ממקמים כך שהמשבצת הימנית הפינתית הינה בצבע לבן. לכל צד יש שישה סוגי כלים (כל כלי נע אחרת לכל כלי ישנו ערך שונה לכל כלי יתרונותיו וחסרונותיו) ובסך הכל 16 כלים.

להלן ששת סוגי כלי שחמט:

צריח

כלי שחמט - הצריח הצריח נע רק בקווים ישרים לאורך שורות וטורים קדימה ואחורה הוא יכול לנוע משבצת אחת או אפילו שבע (אם אין כלי חוצץ באמצע) הוא יכול לנוע ממשבצת בהירה לבהירה או לכהה ולהפך, הצריח לא קופץ מעל כלים (למעט מסע מאוד מסויים שנקרא הצרחה שאז הוא קופץ מעל המלך). הצריח שווה 5 נקודות והוא נחשב לכלי הכי חזק על הלוח אחרי המלכה. אם עומד כלי של היריב במסלול התנועה של הצריח הצריח יכול ללכוד אותו בכך שהוא נעמד על המשבצת של כלי היריב והכלי מוסר מהלוח. לכל צד ישנם שני צריחים.

רץ

כלי שחמט - הרץ הרץ נע קדימה ואחורה בקווים אלכסוניים בלבד החל ממשבצת וכאלה בשבע (אם המסלול פנוי) רץ שממוקם על משבצת בהירה יישאר לאורך כל חיי המשחק על משבצת בהירה ולהפך. הרץ אינו מדלג מעל כלים (לא שלו ולא של יריבו). הוא שווה 3 נקודות. נקודות החוזקה שלו הינם בעמדות פתוחות שבהם יכולת התמרון שלו גבוהות במיוחד. אם כלי של היריב ממוקם במסלול תנועתו אזי רשאי הרץ להכותו בכך שהוא מחליף את המשבצת של הכלי המוכה. לכל צד ישנם שני רצים.

מלכה

כלי שחמט - המלכה המלכה משלבת בתנועתה את הצריח והרץ כאחד (טורים,שורות,אלכסונים) קדימה אחורה ולצדדים. המלכה כמו הרץ והצריח איננה מדלגת מעל כלים. היא הכלי החזק ביותר על לוח השחמט ושוויה 9 נקודות. אם עומד כלי יריב במסלולה אזי היא רשאית ללוכדו עלי ידי החלפתו (התמקמות במקום כלי היריב) לכל צד ישנה מלכה אחת.

פרש (הסוס)

כלי שחמט - הפרש (הסוס) הפרש נע בצורת האות "ו" לכל הכיוונים (קדימה אחורה ולצדדים) דהיינו שתי משבצות ישר ואחת ימינה או שמאלה אם הפרש עומד במרכז לוח ריק אזי הוא יכול להגיע ל 8 משבצות שונות, כל תנועה של הפרש הוא מחליף צבע משבצת (אם הוא היה על משבצת בהירה במסע הבא הוא יגיע רק למשבצת כהה ולהפך). פרש הינו הכלי היחידי שמדלג מעל כלים שלו וגם של היריב. פרש שווה 3 נקודות ונקודות החוזקה שלו הינם בעמדות סגורות וביצירת מזלג ליריב. אם עומד כלי של היריב במשבצת היעד שלו הפרש יכול ללכוד אותו בכך שהוא נעמד על המשבצת של כלי היריב והכלי מוסר מהלוח. לכל צד ישנם שני פרשים.

מלך

כלי שחמט - המלך המלך הינו הכלי החשוב ביותר במשחק (לא החזק ביותר אלא החשוב ביותר) ולכן חובה לשמור עליו מכל משמר, המלך הולך רק משבצת אחת לכל כיוון (מלבד בהצרחה), אם הוא ממוקם במרכז לוח ריק אזי הוא מסוגל להגיע ל 8 משבצות שונות. המלך שווה אין סוף נקודות מבחינת החשיבות וזאת משום שאם מצליחים לתת מט למלך המשחק מסתיים. אולם מבחינת כוח התמרון שלו הוא שווה כ 3.5 נקודות (ואכן המלך יוצא לקראת סוף המשחק ומשתתף פעיל בהתקפה כאחד הכלים) אם כלי היריב ממוקם משבצת אחת ליד המלך בכל הכיוונים ואותו כלי לא מוגן על ידי אחד מכליו אזי המלך יכול להכות אותו ולהתמקם באותה המשבצת. לכל צד ישנו מלך אחד בלבד.

רגלי

כלי שחמט - הרגלי הרגלי הינו הכלי החלש ביותר במשחק והוא מתקדם רק קדימה (הכלי היחידי שלא יכול ללכת אחורה) ומכה את כלי היריב רק אם הם ממוקמים באלכסון אליו ובמרחק של משבצת ממנו. בנקודת ההתחלה שלו הרגלי מסוגל לצעוד משבצת אחת או שניים אולם לאחר המסע הראשון הרגלי צועד רק קדימה. רגלי הינו הכלי היחידי שמחליף צורה בזמן המשחק (פעולה זאת נקראת הכתרה) וזה קורה כשהוא מגיע לשורה האחרונה בלוח ואזי הוא חייב לשנות צורה לאחד מארבעת הכלים הבאים : פרש,רץ,צריח,מלכה (99.9% מהמקרים מכתירים מלכה). רגלי שווה נקודת אחת בלבד. לכל צד ישנם שמונה רגלים.

סידור כלי השחמט על הלוח

סידור הכלים על הלוח השחמט

בשני צידי הלוח בשורה הראשונה ממקמים את הצריחים לאחר מכן את הפרשים לאחר מכן את הרצים (כך שהרצים נמצאים על משבצות בצבעים שונים) בשתי המשבצות שנותרו בשורה ממקמים את המלכה בצבע המשבצת שלה (מלכה לבנה במשבצת לבנה, מלכה שחורה במשבצת שחורה) ובמשבצת הנותרת את המלך. בשורה השנייה מסתדרים שמונת הרגליים.
מסעים מיוחדים בשחמט

בשחמט ישנם שני סוגי מסעים מיוחדים כדלקמן:

הצרחה

הצרחה הינה פעולה הדדית בין המלך לצריח, בכדי להכניס את המלך ל"בונקר". פעולה זאת מתבקשת לאור העובדה שבתחילת המשחק לאור מיקומו המרכזי של המלך באמצע הלוח הוא חשוף להתקפה חזקה עליו באמצעות כלי היריב. במהלך פעולת ההצרחה אנחנו מזיזים את המלך שתי משבצות (פעם היחידה שמלך זז שתי משבצות במסע אחד) לכיוון הצריח והצריח מדלג (הפעם היחידה שצריח מדלג מעל כלי) מעל המלך ונשאר צמוד אליו בשורה (הפעם היחידה ששני כלים זזים במסע אחד).

ישנם מיגבלות לגבי ההצרחה ובמצבים הבאים אסור להצריח:

  • אם המלך נמצא תחת איום של שח.
  • אם המלך זז ממקומו.
  • אם הצריח זז ממקומו (אם הצריח השני לא זז אזי אפשר להצריח עם אותו הצריח).
  • אם המלך בזמן ההצרחה עובר דרך שח.

הכאה דרך הילוכו

כל כלי שמכה כלי של היריב מחליף את מקומו מלבד המסע הזה שנקרא הכאה דרך הילוכו, הסיטואציה מתרחשת רק בין רגלי ורגלי, כשהרגלי מתקדם שתי משבצות קדימה ובצמוד אליו באותה השורה נמצא רגלי של היריב אזי רשאי הרגלי של היריב להכותו אלכסונית למרות שהרגלי נמצא בצמידות אליו. המסע רלוונטי רק מסע אחרי שהרגלי זז שתי משבצות, אם נעשו מספר מסעים אחרי כן כבר בלתי אפשרי להכותו דרך הילוכו.

איך מנצחים בשחמט

ניצחון בשחמט מושג על ידי נתינת מט למלך באופן הבא:

אנחנו נעים עם כלי ויוצרים מצב של שח (מצב שבו כלי שלנו מאיים על המלך) כעת לצד השני ישנם 3 אפשרויות חוקיות (והם נקראים שלושת הלמדים) בכדי לנסות למנוע את האיום:

  • לברוח – לברוח עם המלך למשבצת שאינה מאוימת על ידנו.
  • להסתיר – להביא כלי כך שיחצוץ בין הכלי המאיים לבין המלך (כשפרש מאיים בשח אי אפשר להסתיר משום שהוא הכלי היחידי שמדלג מעל כלים, כשרגלי מאיים בשח לא ניתן להסתיר משום שאין משבצת בין הרגלי למלך המאויים).
  • להכות – להכות את הכלי שמאיים בשח.

אם אין אף אפשרות למנוע את הכאת המלך על ידי שלושת האפשרויות שהוזכרו לעיל אזי מסתיים המשחק וזהו מצב של שח-מט והמנצח מקבל נקודה והמפסיד אפס נקודות.

פט בשחמט

מצב מיוחד זה נגרם אם תור אחד הצדדים לזוז כשאין מצב של שח (איום על המלך) ולא ניתן לבצע מסע חוקי (רק המלך יכול לזוז אולם לכל משבצת שיזוז אזי ישנו כלי של היריב שמאיים עליה). במצב שכזה מוכרז פט וכל צד מקבל 0.5 נקודה.

קצת עלי

שמי בסיל (בנצי) מלקר בן 52 עבדתי כ 23 שנים בעולם היי-טק לפני כחמש שנים (ב-2012) השתתפתי בסדנת העצמה ורוחניות ובעקבותיה פרשתי מעולם ההיי-טק ופתחתי בית ספר לשחמט וסטודיו לצילום. אני מדריך שחמט מטעם משרד משרד התרבות והספורט בעל דרגה רביעית ומד כושר שחמטאי 1635. בדבר פרטים נוספים אודותיי תוכלו לחפש בגוגל : "בסיל שחמט הגיע זמן חינוך"

איך משחקים שחמט
3.52/5 (71%) מתוך 31 הצבעות