צעדים ראשונים בשחמט: המלכה

בפרק נכיר את המלכה את מסלולה את ערכה ואת האופן שהיא מכה כלי יריב