צעדים ראשונים בשחמט: הרגלי

בפרק נכיר את הרגלי את מסלולו את ערכו את האופן שהוא מכה כלי יריב ואיך הוא משנה את עצמו בהגיעו לשורה האחרונה.