צעדים ראשונים בשחמט: הרגלי

בפרק נכיר את הרגלי את מסלולו את ערכו את האופן שהוא מכה כלי יריב ואיך הוא משנה את עצמו בהגיעו לשורה האחרונה.

סירטוני הקורס צעדים ראשונים בשחמט

צעדים ראשונים בשחמט