צעדים ראשונים בשחמט: המלך

בפרק נכיר את המלך את מסלולו את ערכו ואת האופן שהוא מכה כלי יריב