בינה ואנליטיקה עסקית BI&A בינה ואנליטיקה עסקית

לחץ כאן לכל השאלות

הטבלה הבאה מתעדת נסיעות (RIDES) בחברה המפעילה שירותי הסעות. בנוסף למפתח הראשי (Ride-ID) הטבלה מכילה: שני משתני מימד: "תאריך הנסיעה" (Date), "מזהה הנהג" (Driver) שלושה משתני עובדה: "מרחק הנסיעה" (Distance), "התשלום עבור הנסיעה" (Payment), ו"האם הנסיעה התחילה בזמן" (On-Time) - 1 אם התחילה בזמן או 0 אם לא התחילה בזמן. איזה מהבאים מתאר נכונה את מידת הסיכומיות של משתני העובדה, ביחס למשתני המימד?

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 17-06-2023