נוירופיסיולוגיה נוירופיסיולוגיה של מערכות סנסומוטוריות

לחץ כאן לכל השאלות

נמצא שבנוירונים בקליפת המוח קלט סינפטי מסוכם באופן על-לינארי מוגבר כאשר הקלטים קרובים בזמן ובמרחב על העץ הדנטריטי. האם עובדה זו תומכת ב-Temporal Correlation Hypothesis?

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 30-07-2018