Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

רישומים אלקטרו-פיזיולוגיים מקליפת של אדם ע"י פנפילד הוכיחו את העובדות הבאות:

1
done
by
מיין לפי

מי מהאינפורמציות הבאות אינה מועברת ע"י התמרת סיגנל כימי?

1
done
by
מיין לפי

הקידוד לטעם בקליפת המוח היא ע"י population code . משמעות הדבר היא כי:

1
done
by
מיין לפי

התרשים המצורף הוא:

1
done
by
מיין לפי

מנגנונים להתמרת טעם – מה מהם נכון?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה מיוחד ב- superior olive?

1
done
by
מיין לפי

כריתה דו צדדית של האמיגדלות תגרום ל-

1
done
by
מיין לפי

התרשים הבא לקוח משיעור על הפיזיולוגיה של האוזן הפנימית, מה מתואר בגרף?

1
done
by
מיין לפי

מתוך התרשים הנ"ל ומתוך הידוע לך ניתן להסיק כי:

1
done
by
מיין לפי

הסלקטיביות היחסית של המכנו-רצפטורים בעור לתדרים תורמת ל:

1
done
by
מיין לפי