תזמורת תזמורת 2019

תפקידו של המנצח הוא

1
done


* השאלה נוספה בתאריך: 12-01-2019