Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תפקידו של המנצח הוא

0.83
שאלה #21984
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הביט הראשון של המנצח לתחילת התיבה הוא

1
שאלה #21985
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הקבוצה הגדולה ביותר בתזמורת היא

1
שאלה #21986
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כלי ההקשה הם

1
שאלה #21987
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

המנצח בקונצרט הראשון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית היה:

1
שאלה #21988
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

ברוב הסימפוניות יש

1
שאלה #21989
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

קבוצת כלי הקשת ממוקמת

1
שאלה #21990
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בסימפוניה החמישית של בטהובן מופיע(ה) בפעם הראשונה בתולדות הסימפוניה:

1
שאלה #21991
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הביט האחרון של המנצח בסיום התיבה הוא

1
שאלה #21992
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הקצב השכיח היותר במוסיקה מערבית הוא:

1
שאלה #21994
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!