תזמורת תזמורת 2019

נוגנו הערב שלושה קטעים מתוך:

1
done

Nathan Gadot

Nathan Gadot
יותר מ-6 חודשים
שלושה קטעים- היחיד עם 3 שמות בתשובה- "אורפאוס ואאורדיקה" - גלוק
7

* השאלה נוספה בתאריך: 14-01-2019