מדעי ההתנהגות במנהל מדעי ההתנהגות במנהל

אלו מהבאים אינו מאפיין עיסוק אשר מוביל לתחושה של משמעותיות בעבודה עפ"י מודל מאפייני התפקיד (הקמן ואולדהם):

1
done
by
מיין לפי
by Meytal Meshulam
Meytal Meshulam -3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יכול להיות שהתשובה היא ד (מודל 5 השלבים)?
by
by שי ארץ קדושה
שי ארץ קדושה 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
במצגת מוטיבציה שקופית אחרונה רואים בבירור שהתשובה היא אוטונומיה לפי התרשים
by

* השאלה נוספה בתאריך: 31-01-2019