מבוא למשפט לכלכלנים מבוא למשפט לכלכלנים

כעיקרון ובכפוף לחריגים שיטת המשפט הנהוגה בישראל היא:

1
done
by
מיין לפי

* השאלה נוספה בתאריך: 27-06-2019