Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אחת האבחנות החשובות בין הנורמה המוסרית, הדתית והמשפטית היא מקור הסנקציה:

1
done
by
מיין לפי

חוק "לא תעמוד על דם רעיך" הנה חוק המשלב בקירבו:

1
done
by
מיין לפי

אחת האבחנות החשובות בין המשפט הפלילי והאזרחי היא:

1
done
by
מיין לפי

כעיקרון ובכפוף לחריגים שיטת המשפט הנהוגה בישראל היא:

1
done
by
מיין לפי

פלוני תוחב את ידו לכיסו של האחר על מנת לגנוב כסף. מסתבר שאין בנמצא שם מאומה. האדם יואשם :

1
done
by
מיין לפי

סמכות מקבילה:

1
done
by
מיין לפי

תוך כדי דיון בהליך אזרחי בבית משפט השלום ("הרגיל"), מעלה צד מסוים טענה שהינה בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני. מה יעשה השופט :

1
done
by
מיין לפי

אדם הגר בבאר שבע רכש ציוד חשמלי מחנות שבתל אביב ושילם את מלוא התמורה. עלות הציוד 100,000 ש''ח. הציוד לא סופק לו - כפי שהובטח לו - לביתו בבאר שבע. הוא מבקש לתבוע את המוכר על החזר התמורה. היכן תוגש התביעה?

1
done
by
מיין לפי

הליך אזרחי על סך 20,000 ש''ח בין שני צדדים נדון בבית המשפט העליון במסגרת דיון נוסף. התווה את דרך הגעתו לבית המשפט העליון.

1
done
by
מיין לפי

סכסוך על חזרה ושימוש במקרקעין בין שני קיבוצים יתברר ב:

1
done
by
מיין לפי