הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

על מי חלה החובה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים מפגיעה בתשתיות/מתשתיות?

1
done
by
מיין לפי
by Sharon Vaininger
Sharon Vaininger 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הכוונה היא לפועל עצמו ? או למנהל שלו ? ( על מי חלה האחריות במקרה וקרה משהו )
by
by Matan Sayir
Matan Sayir 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 55
זה לא עניין של שחור או לבן ... במקרה של פגיעה בתשתית האשמה המשפטית היא על מבצע הבניה, גם אם העבודה בוצעה תחת השגחתו המלאה של מנהל העבודה. במקרה של קו מתח גבוה שכתוצאה ממנו נהרג אדם (חס וחלילה) האחריות הפלילית היא גם על מבצע הבנייה וגם על מנהל העבודה שהיה במקןם! הכוונה למבצע הבנייה = מי שהזמין בפועל את העבודה, היזם.
by
by Idan Levy
Idan Levy 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
אמצעי זהירות מיוחדים 114. (א) לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או חיצוב יבדוק מבצע בניה את קיומם האפשרי של קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז וכיוצא באלה, ולא יתחיל בחפירה או בחיצוב כאמור אלא לאחר שנקט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במיתקנים. (ב) מנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים. (ג) לשם ביצוע עבודה בשעות החשכה או במקום חשוך, תותקן במקום העבודה ובמעברים הסמוכים תאורה נאותה. (ד) ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יוצבו פנסים שאורם אדום.
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017