Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה אינו כלול בעבודת בנייה הנדסית?

1
done
by
מיין לפי
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
עמ' 113 ספר עבודות בנייה אפור
by
by Yair Edri
Yair Edri 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 910
נמרוד זה לא נמצא בעמוד הנ"ל
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
נו לא כלול חח
by
by Eli Rennert
Eli Rennert 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 125
ספר אפור עמ' 23 סעיף 1.3
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
לפי זה אלי כולם כלולים
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
תיקנתי
by
by Yair Edri
Yair Edri 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 910
נמרוד התשובה שלך נכונה
by
by Waleed Madi
Waleed Madi 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
למה לא נכון
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 481
- צו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), התשכ"ב-1961, הגדרות עבודות בנייה הנדסית 1. המונח עבודת בנייה הנדסית (בלשון הפקודה – עבודת בנייה מכונאית) יכלול: (1) דרך, מגרש חניה או מסלול תעופה; (2) סכר או קיר מגן; (3) קיר תומך שגובהו 150 ס"מ או יותר מעל פני הקרקע; (4) מתקן אצירה או אגירה לחומר כלשהו, שקיבולו הוא 75 מטרים מעוקבים או יותר; (5) תעלה, להוציא תעלה המיועדת להשקייה, שעומקה אינו עולה על 120 ס"מ; (6) בור שעומקו עולה על 180 ס"מ, בור שופכין, בור רקב או בור מחלחל.
by
by Hmada Jaber
Hmada Jaber 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
שלום נמרוד השילות הילן שילות של מבחן עגרום מעסי של בטחות תודה
by
by Hmada Jaber
Hmada Jaber 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
עגרון
by

אילו פריטים אינם חייבים לענות על תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד)?

1
done
by
מיין לפי
by Vered Zelinger
Vered Zelinger -7 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
היי ☺ בעלי רוצה לתלות במרפסת מתקן מתח. הבניין חדש. מה צריך לברר על הבנייה לפניי שתולים מתקן כה כבד? והאם זה בטיחותי לתלות על קיר שלא מגיע עד הרצפה. הכוונה לתקרה של המרפסת שהיא נמוכה מהתקרה של הסלון ולכן מהווה מעין קיר קצר. האם ניתן להוסיף פה תמונות?
by
by Matan Sayir
Matan Sayir 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשאלי יועץ חשמל !
by
by Arkadi Burshtein
Arkadi Burshtein 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 65
עמוד 174 בעבודות בנייה
by
by חנניה פרץ
חנניה פרץ 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 140
אפשר למחוק תגובת שממש לא קשורות?
by
by Idan Levy
Idan Levy 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1155
פריט הוא כל אחד מאלה: (1) מכונת הרמה; (2) אבזר הרמה; (3) מיתקן לחץ; (4) מעלית; (5) פיגום, כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988 (להלן - תקנות הבניה); (6) טפסה מתועשת, כהגדרתה בתקנות הבניה; (7) כלי עבודה חשמלי מיטלטל; (8) ציוד ריתוך וחיתוך; (9) כלים לשיקוע פינים.
by
by Mohannad Khateeb
Mohannad Khateeb 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
פיגומים
by

מי אחראי לכך שיהיה באתר הבנייה מקום מנוחה ואכילה?

1
done
by
מיין לפי

מי רשאי לפסול מנהל עבודה?

1
done
by
מיין לפי
by mohammad shbita
mohammad shbita 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מפקח עבודה ראשי מסמיך ( ופוסל הסמכה ) מפקח עבודה איזור מאשר מינוי ( ופוסל מינוי )
by

מתי פג תוקפו של ״צו בטיחות אוסר״

1
done
נערך לפני 4 שנים
by
מיין לפי
by Eitan Carlos Cohen
Eitan Carlos Cohen 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
זה שאלירן יסיים את התואר כתוב בספר בעמוד 52 תתקנו בבקשה
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
חח הוא סיים בסוף
by

כמה אמצעי עליה וירידה נדרשים לכניסה וליציאה מתעלה שעומקה מעל 1.2 מ׳ ואורכה 100 מ'

1
done
by
מיין לפי
by Yair Edri
Yair Edri 25 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 910
אהבתי תהסבר
by
by אלון כרמל
אלון כרמל 7 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 100
מה עם הקצוות?
by
by אריאלה לוי
אריאלה לוי 15 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 135
אני לא מסכים! כתוב שהמרחק המקס' ליציאה לא יעלה על 20 מטר. לכן 20 מטר מכל קצה יהיה סולם, זה שניים, ונשאר 60 מטר. אם נשים אחד באמצע זה יחלק את המרחק ל2 קטעים של 30 שהמרח מהמרכז שלם לכל צד הוא 15 מטר. לכן מספיק 3! אהרון
by
by Maoz Yona
Maoz Yona 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הסבר לא מובן הייתי שמח לשרטוט ממש לא מובן
by
by Simchi Cohen
Simchi Cohen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
שים לב שלסולם ששמת 20מטר מהקצה אפשר לגשת גם מהצד השני, כלומר הוא מכסה שטח של 40מטר וכך גם הסולמןת האחרים, כך שק סולמות מכסים לך שטח של 120 מטר רץ
by
by Snir Benezra
Snir Benezra 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תתקנו את התשובה. התשובה זה 3 לא ארבע. 20 מכל קצה נשאר עוד 60 ביו סולמות. נמקם אחד באמצע ונשאר 30 מטר בין הסולמות כלומר במרחק בגדול ביותר שיש למי שנכנס לתעלה מסולם הוא 15 מטר באמצע ו20 מטר בצד. התקנה אומרת הכי הרבה 20.
by
by Yonatan Shemesh
Yonatan Shemesh 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לא נכון שניר זה 3. סולם ראשון מכסה 40 (20 מכל צד) עוד סולם מכסה גם 40 באותה צורה. נשארו עוד 20 מטר ולכן מספיק עוד סולם אחד. סה״כ 3
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 481
זה לא חלק. כיון שכשקבעו 20 מ' זה היה על פי תובנה שזה המרחק הסביר בו העובד יכול לצאת בשלום בזמן מצוקה. והנה לפי דברי אהרון, הרי שגם אילו התעלה היתה 109 מ' היה מספיק 3 סולמות, - וזה ודאי אינו, כיון שכאשר העובד נמצא בין הסולמות - הוא לא יודע באיזה מטר הוא נמצא, ויכול להיות שהוא רחוק מסולם אחד 10 מ', ומהשני הוא רחוק 29 מ', ובכל זאת הוא ירוץ בעת מצוקה אל הסולם השני (הרחוק) - כיון שאין לו ידיעה איזה סולם הוא הקרוב יותר. ונמצא שאותו עובד מסתכן ב- 9 מ' נוספים מאישור התקנה
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
נכון לפי התקן המרחק בין -האדם לסולם- לא יעלה על 20 שימו לב לכך ולא !!! להפרש בין סולם לסולם.
by
by Nir Asado
Nir Asado 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
התשובה הנכונה זה 4 ולא 3, נדרש מרחק של 20 מטר בתעלה.
by
by נועם אלימלך ברגר
נועם אלימלך ברגר 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 18
דרושים ארבעה סולמות : 20מ' - סולם ראשון - 20 מ' - סולם שני - 20 מ' - סולם שלישי - 20 מ' - סולם רביעי - 20 מ' .
by

כיצד יש לבצע דיפון עץ בקרקע חולית ללא שיפוע טבעי

1
done
by
מיין לפי
by Eli Rennert
Eli Rennert 9 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 125
צמודות = סמוכות
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
הוויכוח פה היה על א או ד'
by
by Arkadi Burshtein
Arkadi Burshtein 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 65
עמוד 83 סעיף 119
by
by Gilad Cohen
Gilad Cohen 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
תקנות בטיחות בעבודה : "הדפנות של תעלה באדמה חולית יותקנו שהן עומדות וסמוכות זו לזו יכסו את שטח צדי התעלה החולית לכל עומקה יחדרו לעומק מספיק מתחת לקרקעיתה ויבלטו ב-15 ס"מ לפחות מעל פני הקרקע הסמוכה"
by

על מי חלה החובה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים מפגיעה בתשתיות/מתשתיות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Sharon Vaininger
Sharon Vaininger 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הכוונה היא לפועל עצמו ? או למנהל שלו ? ( על מי חלה האחריות במקרה וקרה משהו )
by
by Matan Sayir
Matan Sayir 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 310
זה לא עניין של שחור או לבן ... במקרה של פגיעה בתשתית האשמה המשפטית היא על מבצע הבניה, גם אם העבודה בוצעה תחת השגחתו המלאה של מנהל העבודה. במקרה של קו מתח גבוה שכתוצאה ממנו נהרג אדם (חס וחלילה) האחריות הפלילית היא גם על מבצע הבנייה וגם על מנהל העבודה שהיה במקןם! הכוונה למבצע הבנייה = מי שהזמין בפועל את העבודה, היזם.
by
by Idan Levy
Idan Levy 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1155
אמצעי זהירות מיוחדים 114. (א) לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או חיצוב יבדוק מבצע בניה את קיומם האפשרי של קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז וכיוצא באלה, ולא יתחיל בחפירה או בחיצוב כאמור אלא לאחר שנקט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במיתקנים. (ב) מנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים. (ג) לשם ביצוע עבודה בשעות החשכה או במקום חשוך, תותקן במקום העבודה ובמעברים הסמוכים תאורה נאותה. (ד) ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם יוצבו פנסים שאורם אדום.
by

האם מותר לגדר משטח עבודה באמצעות כבלי פלדה?

1
done
by
מיין לפי
by Eli Rennert
Eli Rennert 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 125
לא נכון, ראו ספר אפור פרק ב' סעיף 10ד' ו- 11א'. מותר באישור מפקח עבודה ראשי.
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 9 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
קראתי ולא כתוב על פלדה 10ד' ------- להתקנת אזן יד או אזן תיכון לא ישתמשו בחבל, כבל או שרשרת אלא אם הנסיבות אינן מאפשרות התקנה כאמור מחומר קשיח 11א' ------ מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר אמצעי גידור מיוחדים, אף אם אינם מתאימים לדרישות תקנה 9 ו 10- , אם, לדעתו, אמצעים אלה מקנים הגנה מפני נפילת אדם או חומר ממשטח.
by
by Eli Rennert
Eli Rennert 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 125
אמצעי גידור מיוחד יכול להיות כל חומר שאינו מוזכר בהנחיות הרגילות.. במבחן הייתי מסמן שמותר באישור מפקח עבודה ראשי :)
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 610
אלי שלום בהמשך לשיחתנו דבר עם אלברט ירמיהו
by
by עמיחי כהן
עמיחי כהן 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 165
אלי צודק ! נבדק מול אנטולי .. תוסיפו אופציה : באישור מפקח עבודה ראשי
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 472
תוקן
by

אילו טפסות חייב מנהל העבודה לבדוק לפני היציקה?

1
done
by
מיין לפי
by ליאור גילט
ליאור גילט 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
טעות תשובה ג נכונה
by
by קובי בן דהן
קובי בן דהן 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה ג נכונה
by
by Gal Eckl
Gal Eckl 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
צריך לבדוק כל טפסה ולרשום את תוצאות הבדיקה רק כאשר אנכי מעל 3 מ'
by
by Nir Asado
Nir Asado 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
חברים, התשובה המסומנת היא הנכונה. חוברת ****הרישום***** היא לטפסה העולה על 3 מטר.
by
by zead skik
zead skik 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
מנהל העבודה יבדוק את הטפסות על כל חלקיהן לפני היציקה כדי להיווכח שהן יציבות , מתאימות למטרתן ושקוימו לגביהן דרישות תקנות . הבדיקה תירשם בפנקס הכללי למעט תפסות בגובה אנכי עד 3 מטר
by