Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה אינו כלול בעבודת בנייה הנדסית?

1
שאלה #4004
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
עמ' 113 ספר עבודות בנייה אפור
4

Yair Edri

Yair Edri
יותר מ-6 חודשים
נמרוד זה לא נמצא בעמוד הנ"ל
4

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
נו לא כלול חח
4

Eli Rennert

Eli Rennert
יותר מ-6 חודשים
ספר אפור עמ' 23 סעיף 1.3
4

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
לפי זה אלי כולם כלולים
4

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
תיקנתי
4

Yair Edri

Yair Edri
יותר מ-6 חודשים
נמרוד התשובה שלך נכונה
5

אילו פריטים אינם חייבים לענות על תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מתקנים וציוד)?

1
שאלה #4005
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Vered Zelinger

Vered Zelinger
יותר מ-6 חודשים
היי ☺ בעלי רוצה לתלות במרפסת מתקן מתח. הבניין חדש. מה צריך לברר על הבנייה לפניי שתולים מתקן כה כבד? והאם זה בטיחותי לתלות על קיר שלא מגיע עד הרצפה. הכוונה לתקרה של המרפסת שהיא נמוכה מהתקרה של הסלון ולכן מהווה מעין קיר קצר. האם ניתן להוסיף פה תמונות?
-9

Arkadi Burshtein

Arkadi Burshtein
יותר מ-6 חודשים
עמוד 174 בעבודות בנייה
0

חנניה פרץ

חנניה פרץ
יותר מ-6 חודשים
אפשר למחוק תגובת שממש לא קשורות?
1

מי אחראי לכך שיהיה באתר הבנייה מקום מנוחה ואכילה?

1
שאלה #4006
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מי רשאי לפסול מנהל עבודה?

1
שאלה #4007
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מתי פג תוקפו של ״צו בטיחות אוסר״

1
שאלה #4008
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

כמה אמצעי עליה וירידה נדרשים לכניסה וליציאה מתעלה שעומקה מעל 1.2 מ׳ ואורכה 100 מ'

1
שאלה #4009
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Yair Edri

Yair Edri
יותר מ-6 חודשים
אהבתי תהסבר
5

אלון כרמל

אלון כרמל
יותר מ-6 חודשים
מה עם הקצוות?
4

אריאלה לוי

אריאלה לוי
יותר מ-6 חודשים
אני לא מסכים! כתוב שהמרחק המקס' ליציאה לא יעלה על 20 מטר. לכן 20 מטר מכל קצה יהיה סולם, זה שניים, ונשאר 60 מטר. אם נשים אחד באמצע זה יחלק את המרחק ל2 קטעים של 30 שהמרח מהמרכז שלם לכל צד הוא 15 מטר. לכן מספיק 3! אהרון
10

Snir Benezra

Snir Benezra
יותר מ-6 חודשים
תתקנו את התשובה. התשובה זה 3 לא ארבע. 20 מכל קצה נשאר עוד 60 ביו סולמות. נמקם אחד באמצע ונשאר 30 מטר בין הסולמות כלומר במרחק בגדול ביותר שיש למי שנכנס לתעלה מסולם הוא 15 מטר באמצע ו20 מטר בצד. התקנה אומרת הכי הרבה 20.
4

Yonatan Shemesh

Yonatan Shemesh
יותר מ-6 חודשים
לא נכון שניר זה 3. סולם ראשון מכסה 40 (20 מכל צד) עוד סולם מכסה גם 40 באותה צורה. נשארו עוד 20 מטר ולכן מספיק עוד סולם אחד. סה״כ 3
2

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
נכון לפי התקן המרחק בין -האדם לסולם- לא יעלה על 20 שימו לב לכך ולא !!! להפרש בין סולם לסולם.
4

כיצד יש לבצע דיפון עץ בקרקע חולית ללא שיפוע טבעי

1
שאלה #4010
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Eli Rennert

Eli Rennert
יותר מ-6 חודשים
צמודות = סמוכות
4

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
הוויכוח פה היה על א או ד'
3

Arkadi Burshtein

Arkadi Burshtein
יותר מ-6 חודשים
עמוד 83 סעיף 119
0

על מי חלה החובה לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים מפגיעה בתשתיות/מתשתיות?

1
שאלה #4011
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Sharon Vaininger

Sharon Vaininger
לפני 4 חודשים
הכוונה היא לפועל עצמו ? או למנהל שלו ? ( על מי חלה האחריות במקרה וקרה משהו )
0

האם מותר לגדר משטח עבודה באמצעות כבלי פלדה?

1
שאלה #4012
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Eli Rennert

Eli Rennert
יותר מ-6 חודשים
לא נכון, ראו ספר אפור פרק ב' סעיף 10ד' ו- 11א'. מותר באישור מפקח עבודה ראשי.
1

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
קראתי ולא כתוב על פלדה 10ד' ------- להתקנת אזן יד או אזן תיכון לא ישתמשו בחבל, כבל או שרשרת אלא אם הנסיבות אינן מאפשרות התקנה כאמור מחומר קשיח 11א' ------ מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר אמצעי גידור מיוחדים, אף אם אינם מתאימים לדרישות תקנה 9 ו 10- , אם, לדעתו, אמצעים אלה מקנים הגנה מפני נפילת אדם או חומר ממשטח.
6

Eli Rennert

Eli Rennert
יותר מ-6 חודשים
אמצעי גידור מיוחד יכול להיות כל חומר שאינו מוזכר בהנחיות הרגילות.. במבחן הייתי מסמן שמותר באישור מפקח עבודה ראשי :)
3

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
אלי שלום בהמשך לשיחתנו דבר עם אלברט ירמיהו
4

עמיחי כהן

עמיחי כהן
יותר מ-6 חודשים
אלי צודק ! נבדק מול אנטולי .. תוסיפו אופציה : באישור מפקח עבודה ראשי
0

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
לפני 4 חודשים
תוקן
0

אילו טפסות חייב מנהל העבודה לבדוק לפני היציקה?

1
שאלה #4013
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!