הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

מהם הדרישות הבטיחות לגבי מנורות חשמל ואביזריהן?

1
done
by
מיין לפי
by מנשה עמרן
מנשה עמרן 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
טעות
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
ממש לא טעות
by
by Eran Gerafi
Eran Gerafi 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
למה ב לא יכול להיות נכון ?
by
by חנניה פרץ
חנניה פרץ 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
גם ב נכון
by
by Itai Betzalel
Itai Betzalel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
כל התשבות נכונות
by
by Idan Levy
Idan Levy 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
מנורות חשמל 7. (א) מנורות חשמל ואבזריהן יותקנו בגובה של 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע, הרצפה, או משטח קבוע שמיועד להימצאות בני אדם. (ב) מנורות חשמל ואבזריהן יהיו מוגנים בפני פגיעה מכנית וחדירת נוזלים במקומות שסכנה כזאת קיימת. (ג) מנורות חשמל מיטלטלות המוחזקות ביד יופעלו במתח נמוך מאוד. (ד) מנורות חשמל מיטלטלות המורכבות על כנים (זרקורים) יופעלו במתח נמוך מאוד, או יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר. (ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול שמנורות המורכבות על מכונות ועל ציוד תעשייתי אחר יהיו בגובה של פחות מ-2 מטרים; במקרה כזה יהיו המנורות מסוג II או מסוג III, או יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר.
by
by Idan Levy
Idan Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
תקנות הבטיחות בעבודה חשמל 1990
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017