הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

מהי חובתו של מבצע הבנייה בעניין מסירת מידע על תהליך עבודה חדש , שימוש בציוד חדש, או חומר חדש היכול להזיק לבריאותו של עובד?

1
done
by
מיין לפי
by Or Orlitsky
Or Orlitsky 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
התשובה הנכונה היא 2 כלומר "להודיע למפקח עבודה אזורי, לרופא תעסוקתי המטפל במקום העבודה וכן לוועדת הבטיחות ולממונה על בטיחות . תשובה מתוך ספר הירוק חוק ארגון פיקוח על העבודה ותקנותיו . עמ' 54 סעיף 9
by
by Ran Korbashi
Ran Korbashi 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
בדקנו. צודק... ביתר אימפריה!!!!
by
by Yair Edri
Yair Edri 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 130
תוקן
by
by Idan Levy
Idan Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 135
הודעה 9. הוכנסו למקום עבודה חומרים, ציוד או תהליכי עבודה חדשים, שיש בהם סיכונים או נתגלה סיכון כאמור בחומר, בציוד או בתהליך עבודה קיימים במקום עבודה, יודיע על כך מיד המחזיק במקום העבודה למפקח העבודה האזורי, לכל רופא תעסוקתי המטפל במקום העבודה, לממונה על הבטיחות ולוועדת הבטיחות, אם ישנם.
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017