הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

"לוח רגל " המותקן בגידור משטח עבודה מיועד

1
mood
by
מיין לפי
by ינון מרגליות
ינון מרגליות 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 1
לא מדויק, לוח הרגל מונע החלקת עובדים מהמשטח , הלוח משמש חיזוק אופקי לזקפי הגידור. לכן התשובה הנכונה להבנתי היא כל התשובות נכונות.
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 1
בפרק ב, פיסקא 10, סע' ד, נראה שרק באזן יד ואזן תיכון יש הוראה לעשותם מחומר קשיח (אם אפשר), ולא בקשירת חבל וכדו'. ומן הסתם זה בשביל להוות מקור חיזוק נוסף לפיגומים. זאת ועוד, בסע' ה' שם מבואר שאזן רגל יימצא בצד הפנימי של הזקיפים, ומשמע שאינו אלא למנוע נפילת חומרים. נמצא שתשובה א נכונה
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 1
בפרק ב, פיסקא 10, סע' ד, נראה שרק באזן יד ואזן תיכון יש הוראה לעשותם מחומר קשיח (אם אפשר), ולא בקשירת חבל וכדו'. ומן הסתם זה בשביל להוות מקור חיזוק נוסף לפיגומים. זאת ועוד, בסע' ה' שם מבואר שאזן רגל יימצא בצד הפנימי של הזקיפים, ומשמע שאינו אלא למנוע נפילת חומרים. נמצא שתשובה א נכונה
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 1
בפרק ב, פיסקא 10, סע' ד, נראה שרק באזן יד ואזן תיכון יש הוראה לעשותם מחומר קשיח (אם אפשר), ולא בקשירת חבל וכדו'. ומן הסתם זה בשביל להוות מקור חיזוק נוסף לפיגומים. זאת ועוד, בסע' ה' שם מבואר שאזן רגל יימצא בצד הפנימי של הזקיפים, ומשמע שאינו אלא למנוע נפילת חומרים. נמצא שתשובה א נכונה
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 1
בפרק ב, פיסקא 10, סע' ד, נראה שרק באזן יד ואזן תיכון יש הוראה לעשותם מחומר קשיח (אם אפשר), ולא בקשירת חבל וכדו'. ומן הסתם זה בשביל להוות מקור חיזוק נוסף לפיגומים. זאת ועוד, בסע' ה' שם מבואר שאזן רגל יימצא בצד הפנימי של הזקיפים, ומשמע שאינו אלא למנוע נפילת חומרים. נמצא שתשובה א נכונה
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 1
בפרק ב, פיסקא 10, סע' ד, נראה שרק באזן יד ואזן תיכון יש הוראה לעשותם מחומר קשיח (אם אפשר), ולא בקשירת חבל וכדו'. ומן הסתם זה בשביל להוות מקור חיזוק נוסף לפיגומים. זאת ועוד, בסע' ה' שם מבואר שאזן רגל יימצא בצד הפנימי של הזקיפים, ומשמע שאינו אלא למנוע נפילת חומרים. נמצא שתשובה א נכונה
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017