הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

שלבי דריכה במדרכת מעבר יותקנו

1
שאלה #4113
done

Itay Beer

Itay Beer
יותר מ-6 חודשים
אני חושב שזה טעות? השיפוע צריך להיות גבוה כדי להתקין שלבי דריכה . מה שלא מתאים לסעיף ג
0

Shuvi Kalmanoviz

Shuvi Kalmanoviz
יותר מ-6 חודשים
תקנות בטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח: 14. שיפוע מדרכת המעבר (א) השיפוע של מדרכת מעבר לא יעלה על היחס של 1 אנכי ל-1.5 אפקי. (ב) עולה השיפוע של מדרכת מעבר על היחס של 1 אנכי ל-4 אופקי, יותקנו שלבי דריכה לאורך המדרכה ברווחים שווים של 30 עד 35 סנטימטרים לכל רוחב המדרכה ויקוימו כהלכה, אך מותר להשאיר במרכז המדרכה מסלול של 10 סנטימטרים, לכל היותר, פנוי משלבים, למעבר מריצה.
5

Idan Levy

Idan Levy
לפני חודשיים
שיפוע מדרכת המעבר 14. (א) השיפוע של מדרכת מעבר לא יעלה על היחס של 1 אנכי ל-1.5 אפקי. (ב) עולה השיפוע של מדרכת מעבר על היחס של 1 אנכי ל-4 אפקי, יותקנו שלבי דריכה לאורך המדרכה ברווחים שווים של 30 עד 35 סנטימטרים לכל רוחב המדרכה ויקוימו כהלכה, אך מותר להשאיר במרכז המדרכה מסלול של 10 סנטימטרים, לכל היותר, פנוי משלבים, למעבר מריצה.
0

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017