הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

הדרישה של לוח חשמל יצויד במפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר נכונה לכל

1
שאלה #4119
done

Or Orlitsky

Or Orlitsky
יותר מ-6 חודשים
איפה רשום את זה? ספר עבודות בניה ע'מ 178 סעיף 5 א' רשום על לוחות חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד. איך הסקת שזה נכון לכל אתר בניה ?
6

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
צודק תודה על הערנות תוקן
5

לילך ברנס

לילך ברנס
יותר מ-6 חודשים
לפי אנטולי בכל לוח חשמל חייב שיהיה
4

Idan Levy

Idan Levy
לפני חודשיים
לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד 5. (א) לוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד, יצוייד במפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר; מפסק זה יופעל לניסוי אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו. (ב) בתי תקע הניזונים ממעגל סופי והמשמשים להפעלת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד יוגנו על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר. (ג) לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד יכול להיות מיטלטל או קבוע. (ד) לוח חשמל מיטלטל יהיה מסוג II.
0

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017