הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

במידה ונתגלה למפעיל עגורן צריח באתר בנייה פגם כלשהו בעגורן (תשובה מורכבת)

1
done
mood
by
מיין לפי
by Idan Levy
Idan Levy 1 נקודות · לפני 5 חודשים
מוניטין: 1
עגורני צריח פגם שנתגלה לעגורנאי 61. (א) נתגלה לעגורנאי בבקורת היומית או השבועית פגם כלשהו או צורך לפעולת תחזוקה כלשהיא, או נודע לו מצב כאמור בדרך אחרת, ירשום העגורנאי את הפרטים המתאימים בחלק ג' של פנקס העגורן. (ב) העגורנאי יודיע על הפרטים כאמור – (1) בבניה – למנהל העבודה; (2) בבניה הנדסית – למבצע או לנציגו במקום; (3) במפעל למוצרי בטון – לתופש או לנציגו במפעל; ומשנמסרה להם הודעה כאמור, חייבים הם לאשר קבלתה על ידי חתימה לצדי הרישום בחלק ג' של פנקס העגורן. (ג) ההודעה בהתאם לתקנת-משנה (ב) תינתן על ידי העגורנאי מיד או תוך זמן סביר בהתחשב עם מידת הסיכון הנובע מהמצב שנתגלה כאמור.
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017