הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

אם מזמין עבודה הטיל את ביצוע העבודה באתר על יותר מקבלן ראשי אחד מי נחשב למבצע הבנייה ?

1
done
by
מיין לפי
by אריאלה לוי
אריאלה לוי 6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
תשובות ב-ג נכונות לדעתי: שימו לב לסעיף ד' 6. קבלן ראשי וקבלני משנה (א) הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי, יראוהו כמבצע הבניה לענין תקנות אלה והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות עליו. (ב) מעסיק קבלן ראשי בביצוע פעולת בניה קבלני משנה, יראו את הקבלן הראשי כמבצע הבניה, כאמור בתקנת משנה (א). (ג) הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, יראו את המזמין כמבצע הבניה לענין תקנות אלה והחובות המוטלות על מבצע הבניה מוטלות עליו. (ד) הוראת תקנת משנה (ג) לא תחול אם קיבל אחד הקבלנים הראשיים על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות אלה, אישר זאת בכתב ושלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה 2, למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעת העבודה.
by
by דיאנה רובין
דיאנה רובין 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
תשובה ד' היא הנכונה
by
by Itay Beer
Itay Beer 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
אז מה נכון לא הבנתי
by
by Shai Madvil
Shai Madvil 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה ד' נכונה סופית
by
by Itay Beer
Itay Beer 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
זו בעיה כי יש סתירה בין ב ל ג
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 110
תוקן
by
by Yohay Kadesh
Yohay Kadesh 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
זה לא "כל אחד מהקבלנים הראשיים שלקח על עצמו את האחריות לעבודתו". צריך קבלן אחד בלבד שיקח אחריות לא רק על עבודתו אלא על כל העבודות של כל שאר הקבלנים הראשיים. במקרה זה, מזמין העבודה הוא האחראי, עד שיקח אחריות קבלן מסויים על כל העבודות.
by
by דוד וגינת
דוד וגינת 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יוחי אתה צודק. התשובה היא ב.
by
by Hagai Psahov
Hagai Psahov 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
על פי סעיף (ג) הטיל המזמין את ביצוע פעולת הבניה על יותר מקבלן ראשי אחד, יראו את המזמין כמבצע הבניה לענין תקנות אלה והחובות המוטלות על מבצע הבניה מוטלות עליו. לכן על מזמין העבודה. למי שתהה למה. השאלה איך מתקנים את התשובות השגויות? או איך אפשר לדעת איפה הטעויות?
by
by אליהו שריקי
אליהו שריקי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ד) הוראת תקנת משנה (ג) לא תחול אם קיבל אחד הקבלנים הראשיים על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות אלה, אישר זאת בכתב ושלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה 2, למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעת העבודה הוראת תקנת משנה (ג) לא תחול - זה פותר את המזמין ומטיל את האחריות על הקבלן
by
by Lior Hazan
Lior Hazan 0 נקודות · לפני 3 שבועות
מוניטין: 1
במה ממלאים מנהל עבודה?
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017