הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

מה מיחד ביצוע עבודות הריסה של מבנה פלדה שגובהו 3 מ'

1
done
by
מיין לפי
by Or Orlitsky
Or Orlitsky 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לפי סעיף 127 מבצע הבניה אחראי שעבודות הריסה תבוצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. (סעיף זה אינו קשור לגובה המבנה) סעיף 129 - עבודות מפורטות להלן : יבוצעו רק בידי בונה מקצועי : 1) הריסת מבנה פלדה. ולכן לפי דעתנו התשובה היא א'!
by
by Yair Edri
Yair Edri 7 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 130
אורליצקי שים לב שזה מתייחס רק למבנים שגובהם מעל 4 מטר!
by
by Eldar Shuker
Eldar Shuker 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
הוא צודק. התשובה הנכונה היא ד
by
by Nimrod Aviram
Nimrod Aviram 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 50
אם יש לך ביסוס תרשום במידה וימצא לנכון נתקן
by
by Robinho suri
Robinho suri 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מנהל עבודה לא מבצע את ההריסה לכן תשובה אחד שגויה
by
by Robinho suri
Robinho suri 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אלא מפקח עליה
by
by Tamir Sorkin
Tamir Sorkin 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
רשמתם מה מייחד , פה אין שום דבר כזה ולכן התשובה היא ד'.
by
by Idan Levy
Idan Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 135
פרק י': הריסות השגחת מנהל עבודה 127. מבצע בניה אחראי שעבודת הריסה תבוצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. ביצוע הריסה 128. (א) מבצע בניה אחראי לכך שכל עבודת הריסה תתבצע לפי תכנית עבודה מפורטת. (ב) תכנית כאמור בתקנת משנה (א) תימצא באתר כל עת ביצוע עבודת ההריסה, בצמוד לפנקס הכללי. (ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הריסת מבנה שגבהו אינו עולה על 4 מטרים. ייחוד עבודות לבונה מקצועי 129. העבודות המפורטות להלן יבוצעו רק בידי בונה מקצועי: (1) הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין; (2) הריסת גג, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות; (3) הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על 1.50 מטרים.
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017