הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

מה מיחד ביצוע עבודות הריסה של מבנה פלדה שגובהו 3 מ'

1
שאלה #4197
done

Or Orlitsky

Or Orlitsky
יותר מ-6 חודשים
לפי סעיף 127 מבצע הבניה אחראי שעבודות הריסה תבוצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. (סעיף זה אינו קשור לגובה המבנה) סעיף 129 - עבודות מפורטות להלן : יבוצעו רק בידי בונה מקצועי : 1) הריסת מבנה פלדה. ולכן לפי דעתנו התשובה היא א'!
4

Yair Edri

Yair Edri
יותר מ-6 חודשים
אורליצקי שים לב שזה מתייחס רק למבנים שגובהם מעל 4 מטר!
7

Eldar Shuker

Eldar Shuker
יותר מ-6 חודשים
הוא צודק. התשובה הנכונה היא ד
4

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
אם יש לך ביסוס תרשום במידה וימצא לנכון נתקן
0

Robinho suri

Robinho suri
יותר מ-6 חודשים
מנהל עבודה לא מבצע את ההריסה לכן תשובה אחד שגויה
0

Robinho suri

Robinho suri
יותר מ-6 חודשים
אלא מפקח עליה
1

Tamir Sorkin

Tamir Sorkin
לפני 4 חודשים
רשמתם מה מייחד , פה אין שום דבר כזה ולכן התשובה היא ד'.
0

Idan Levy

Idan Levy
לפני חודשיים
פרק י': הריסות השגחת מנהל עבודה 127. מבצע בניה אחראי שעבודת הריסה תבוצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים. ביצוע הריסה 128. (א) מבצע בניה אחראי לכך שכל עבודת הריסה תתבצע לפי תכנית עבודה מפורטת. (ב) תכנית כאמור בתקנת משנה (א) תימצא באתר כל עת ביצוע עבודת ההריסה, בצמוד לפנקס הכללי. (ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הריסת מבנה שגבהו אינו עולה על 4 מטרים. ייחוד עבודות לבונה מקצועי 129. העבודות המפורטות להלן יבוצעו רק בידי בונה מקצועי: (1) הריסת מבנה מפלדה, מבטון או מבטון מזוין; (2) הריסת גג, תקרת קמרון, קיר נושא, קיר מגן, עמוד נושא או מדרגות; (3) הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על 1.50 מטרים.
0

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017