הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

מה האורך המינימאלי של חלק הקורה בפיגום שלוח הנמצאת בתוך הבניין

1
done
by
מיין לפי
by Shai Madvil
Shai Madvil 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אין שום התייסות מספרים בתקנה שמדברת על הפיגום שלוח. להלן... 66. פיגום שלוח (א) לא יותקן פיגום שלוח ולא ישתמשו בפיגום שלוח אלא אם כן: (1) הפיגום נסמך ומעוגן כראוי בקצהו המצוי בתוך המבנה; (2) האורך וחתך הרוחב של שלוחותיו מבטיחים חוזק ויציבות; (3) הוא נסמך רק על חלקים יציבים של הבנין; (4) הוא מחובר כראוי. (ב) לא יותקן פיגום שלוח ולא ישמש אם הוא נסמך על קורות התקועות בקיר בקצה אחד שלהן בלא שיהיה סמך אחר, זולת אם הקורות עוברות מעבר לקיר ומחוזקות היטב בקצה השני שלהן.
by
by Moshe Knafo
Moshe Knafo 0 נקודות · לפני שבועיים
מוניטין: 1
‏66 פיגום שלוח ת (ב) על מנת להבטיח את יציבות או של הפיגום תעוגן מערכת הסמוכות שלו אל תוך המבנה ביחס של 1:1,5 ‏זאת אומרת שכל בליטה זיזית מעבר לקיר המבנה של אחד מטר מחייבת סמוכה של 1.5 מטר לפחות מעוגנת כיאות בתוך המבנה ‏השאלה כאן היא מהו האורך המינימלי אז מבינים מכאן שהאורך המינמלי הוא לא פחות מהחלק הבולט כפול 1.5
by
by Moshe Knafo
Moshe Knafo 0 נקודות · לפני שבועיים
מוניטין: 1
תקנה 66 (ב)
by
by איציק נחום
איציק נחום 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
מי הכין את התשובות האלה אם הם לא נכונות? ולמה אין תגובה? חבל להטעות
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · לפני יומיים
מוניטין: 1
בד"כ כשאין ערעור מהלומדים - התשובה הכתובה היא הנכונה. וכשיש ערעור, תפתח את הספרים לראות מי צודק...
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017