הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

מי מוגדר כ"מחזיק מקום העבודה" לעניין תקנות מסירת מידע והדרכות עובדים:

1
done
by
מיין לפי
by Mike Bo
Mike Bo 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 32
אך ? אפשר הסבר מדוע
by
by נהוראי קורקוס
נהוראי קורקוס 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 1
יש למשהו הסבר לתשובה
by
by מיכאל ניר
מיכאל ניר 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 26
לא ברור מדוע החלטת על 1 מתוך 6 אפשריים... תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999: "מחזיק במקום העבודה" - כל אחד מאלה: (1) המעביד; (2) במפעל - הבעל או התופש כמפורט בסעיפים 219 עד 221 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970; (3) בעל מקום העבודה; (4) המנהל בפועל את מקום העבודה; (5) מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה; (6) המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד;
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017