הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

האם רשאי מנהל עבודה להעתיק פיגום תלוי ממוכן (שנבדק באותו אתר 3 חודשים לפני כן) בתוך האתר , מבלי שייבדק תחילה על ידי בודק מוסמך למכונות הרמה?

1
שאלה #4285
done

Nimrod Aviram

Nimrod Aviram
יותר מ-6 חודשים
אהרון אתה רוצה לכתוב ספר? למה אתה רושם הכל תרשום רק מה שדרוש ! תקנות הבטיחות בעבודות בנייה מדגישות כללי בטיחות בעבודה עם פיגום ממוכן: הדרישות הבטיחותיות הייחודיות לפיגום זה מתייחסות בעיקר לאישורי השימוש בדגם הפיגום. השימוש בפיגום ממוכן מותנה בכך שיש ברשותו של מבצע הבנייה אישור יצרן לגבי הדגם שבשימוש ואישור ממפקח עבודה ראשי המאשר רישום דגם הפיגום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים המתנהל על-ידו. לגבי תנאי רישום פיגום ממוכן ראה תקנות 45 - 49 בתקנות הבטיחות בעבודות בנייה. נוסף לכך, שימוש בפיגום זה מחייב בדיקה של בודק מוסמך במועדים הבאים: מיד לאחר התקנת הפיגום באתר ולפני תחילת השימוש בו. לאחר כל תיקון במערכות התלייה וההרמה ולפני החזרתו לשימוש. אחת לשישה חודשים לפחות, כל עוד הפיגום נמצא באתר. עם העתקתו והתקנתו במקום אחר.
5

אריאלה לוי

אריאלה לוי
יותר מ-6 חודשים
טעות שלי:-) תמחוק...
3

Idan Levy

Idan Levy
לפני חודשיים
היי נמרוד רשמת שאחד המועדים שבהם דרושה בדיקת בודק מוסמך הוא " עם העתקתו והתקנתו במקום אחר". אם כך, תשובה ד אינה נכונה.?...
0

Idan Levy

Idan Levy
לפני 4 שבועות
העתקת פיגום ממוכן בתוך האתר 53. מבצע הבניה אחראי – (1) שלא יועתק פיגום ממוכן ממבנה למבנה בתוך האתר אלא על פי תכנית, או על פי מפרט היצרן אשר יפרט את שיטת החיבור למבנה ואופן ביצועו; (2) התכנית או המפרט כאמור בפסקה (1) יצורפו לפנקס הכללי; (3) מנהל העבודה אחראי לכך שהפיגום הממוכן יועתק בהתאם לתכנית או למפרט היצרן כאמור בפסקה (1); (4) הוראות פסקאות (1), (2) ו-(3) לא יחולו על פיגום ממוכן שהוא פיגום עצמאי.
0

Idan Levy

Idan Levy
לפני 4 שבועות
מכונות הרמה חייבות בבדיקת בודק מוסמך אחת ל 14 חודשים
0

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017