הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

לחץ כאן לכל השאלות

מתי קיימת סכנה של פיצוץ דוד הביטומן בעת חימומו ?

1
done
by
מיין לפי
by Idan Levy
Idan Levy 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 195
פרק י"א: ביטומן חם התאמת עובדים 133. מבצע בניה אחראי לכך כי עבודה תוך שימוש בביטומן חם תיעשה בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה ומכל הביטומן יוסק בידי עובד מנוסה. מקום השימוש 134. לא יחממו ביטומן אלא במרחק של 6 מטרים לפחות ממקום שבו מצויים חמרים דליקים; אם אין תנאי המקום מאפשרים קיום מרחק כאמור, תותקן מחיצה מחומר בלתי דליק שתפריד בין החומרים הדליקים לבין האש כשהמרחק בין האש ובין החומרים הדליקים לא יפחת מ-2 מטרים. מכל החימום 135. (א) מבצע בניה אחראי לכך שהמכל לחימום ביטומן יהיה תקין ומבנהו וחזקו יתאימו למטרה שלה הוא מיועד. (ב) המכל לחימום ביטומן יועמד על בסיס אופקי מתכתי איתן ויציב ולא ימולא עד שפתו העליונה; יושאר רווח מספיק למניעת גלישה של ביטומן שלא יפחת מ-15 סנטימטרים משפתו העליונה של המכל. מניעת התפשטות אש 136. יינקטו אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש בשעת חימום ביטומן, כתוצאה מהתלקחות מקרית או השפעת רוח. אמצעי כיבוי 137. (א) בקרבת מקום חימום ביטומן תימצא כמות מספקת של חול, אתים, מחבטים או מטפי כיבוי אש מתאימים. (ב) אין להשתמש במים לכיבוי שריפת ביטומן. כלי קיבול 138. (א) כלי הקיבול להעברת ביטומן יהיו מאיכות טובה, במצב תקין ומתאימים למטרתם. (ב) כלי הקיבול ימולאו לכל היותר עד כדי שלושת רבעי תכולתם.
by
by Idan Levy
Idan Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 195
איפה כתוב שאסור לחמם בקרקעית? לפי מה שכתוב כאן התשובה הנכונה היא א
by
by Israel Madar
Israel Madar 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
א זה למנוע מצב של גלישת החומר לא פיצוץ, בנוגע לפיצוץ האיסור לחמם זה בקרקעית
by
by לאוניד פרבר
לאוניד פרבר 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 1
א לדעתי
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017