הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

אסור לחמם ביטומן אם:(תשובה מורכבת)

1
done
done
by
מיין לפי
by Mor Ohayon
Mor Ohayon -2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 10
טעות
by
by חנניה פרץ
חנניה פרץ 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
Mor, תפרט יותר, טעות לא אומר כלום
by
by יוסי גבריאל
יוסי גבריאל 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
טעות ספר אפור פרק י"א 134 "לא יחממו ביטומן אלא במרחק 6 מטרים לפחות ממקום שבו מצויים חומרים דליקים אם אין תנאי המקום מאפשרים קיום מרחק כאמור תותקן מחיצה מחומר בלתי דליק כשהמרחק לא יפחת מ 2 מטר"
by
by Raz Amar
Raz Amar 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
נכוו יוסי
by
by Idan Levy
Idan Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 135
פרק י"א: ביטומן חם התאמת עובדים 133. מבצע בניה אחראי לכך כי עבודה תוך שימוש בביטומן חם תיעשה בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה ומכל הביטומן יוסק בידי עובד מנוסה. מקום השימוש 134. לא יחממו ביטומן אלא במרחק של 6 מטרים לפחות ממקום שבו מצויים חמרים דליקים; אם אין תנאי המקום מאפשרים קיום מרחק כאמור, תותקן מחיצה מחומר בלתי דליק שתפריד בין החומרים הדליקים לבין האש כשהמרחק בין האש ובין החומרים הדליקים לא יפחת מ-2 מטרים. מכל החימום 135. (א) מבצע בניה אחראי לכך שהמכל לחימום ביטומן יהיה תקין ומבנהו וחזקו יתאימו למטרה שלה הוא מיועד. (ב) המכל לחימום ביטומן יועמד על בסיס אופקי מתכתי איתן ויציב ולא ימולא עד שפתו העליונה; יושאר רווח מספיק למניעת גלישה של ביטומן שלא יפחת מ-15 סנטימטרים משפתו העליונה של המכל. מניעת התפשטות אש 136. יינקטו אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש בשעת חימום ביטומן, כתוצאה מהתלקחות מקרית או השפעת רוח. אמצעי כיבוי 137. (א) בקרבת מקום חימום ביטומן תימצא כמות מספקת של חול, אתים, מחבטים או מטפי כיבוי אש מתאימים. (ב) אין להשתמש במים לכיבוי שריפת ביטומן. כלי קיבול 138. (א) כלי הקיבול להעברת ביטומן יהיו מאיכות טובה, במצב תקין ומתאימים למטרתם. (ב) כלי הקיבול ימולאו לכל היותר עד כדי שלושת רבעי תכולתם.
by
by Rafi Tal
Rafi Tal 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני חושב שלא הבנתם את נוסח השאלה במקרה הזה, שאלו מתי אסור לחמם ביטומן לא מתי מותר ולכן התשובות כאן הן א' וד'. אסור- לחמם ביטומן אם יש חומר דליק במרחק של 4' מטר ואם אין אמצעי כיבוי אש. מותר לחמם ביטומן אם המרחק מהחומר הדליק לביטומן הוא 6 מטר לפחות ואם יש אמצעי כיבוי אש.
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017