הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

מנהל עבודה יבדוק כל פיגום(תשןבה מורכבת)

1
done
done
done
by
מיין לפי
by Elik Farkash
Elik Farkash 17 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
העתקת את כל הספר לפה?
by
by Tal Arad
Tal Arad 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
רשום שאחרי גשם או רוח אם יש הפסקת עבודה
by
by איציק נחום
איציק נחום 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
ז"א אם מקימים פיגום בפסח ועובדים כל יום רצוף עד סוף הסתיו כ6 חודשים רצוף... אין צורך לבדוק הפיגום? שיטה של סמוך?
by
by נועה אמרופל
נועה אמרופל 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
תשובות א ו ג נכונות. אם המשיכו לעבוד בזמן הגשם או עצרו לכמה שעות אין צורך בבדיקת הפיגום בשל הגשם. רק אם היתה הפסקה של שלושה ימים או יותר...
by
by Matan Sayir
Matan Sayir 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 40
גשם - הפסקה של יום אחד או יותר
by
by Idan Levy
Idan Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 120
בדיקת פיגום 20. (א) מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד. (ב) הבדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו להשתמש בו, ואם הפיגום נבנה לפי תקנות אלה בידי בונה פיגומים מקצועי – יחד עם בונה הפיגומים המקצועי שבנה את הפיגום; כמו כן יערוך מנהל עבודה בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) – (1) אחת לשבעה ימים לפחות; (2) אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר; (3) אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח; (4) אחרי כל שינוי שנעשה בפיגום אשר נודע לו עליו. (ג) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבניה. הוראה זו לא תחול לגבי פיגום שאין אדם עלול ליפול ממנו לעומק העולה על 2 מטרים ולגבי פיגום חמורי.
by
by ישי מזרחי
ישי מזרחי 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
20.01
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017