הנדסת בניין (סמי שמעון) בטיחות בבניה סמי שמעון -נימרוד וליאון

פיגום זקפים בגובה 15 מטר יש לחבר לבניין על ידי קשירות במרחק שלא יהיה יותר מ:

1
mood
by
מיין לפי
by יאיר סבן
יאיר סבן -6 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
5 אנכי 6 אופקי
by
by Tamir Sorkin
Tamir Sorkin 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
טעות , 5 בכיוון אנכי , 6 בכיוון אופקי.
by
by Idan Levy
Idan Levy 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
חיבור לבנין או לגוף יציב אחר 44. (א) פיגום זקפים יחובר לבנין או לגוף יציב אחר שיקנה לפיגום אותה מידת יציבות כאילו חובר לבנין. (ב) (1) כל אחד מזקפי הפיגום הסמוכים למבנה יקושר בקשר איתן לבנין עד לנקודה הגבוהה ביותר שלו; (2) הקשירות יהיו, במידת האפשר, לסירוגין בשני הכיוונים; (3) המרחק בין הקשירות לא יעלה בכיוון האופקי על 5 מטרים ובכיוון האנכי על 6 מטרים; (4) בפיגום שגובהו עולה על 20 מטרים לא יעלה המרחק האנכי בין הקשירות על 4 מטרים. (ג) הזקפים הסמוכים למבנה של פיגום מצינורות מתכת יחוברו אל רגלי המתכת בתוך המבנה באמצעות קשירות אופקיות מצינורות מתכת אפקיים הזהים לצינור שממנו עשויים זקפי הפיגום; החיבור ייעשה באמצעות מצמדות ולא ישתמשו לכך בלוחות עץ, חוטי ברזל מכל סוג שהוא או בחוטים אחרים. (ד) רגל מתכת כאמור בתקנת משנה (ג), תהיה לחוצה היטב לרצפה ולתקרת הקומה, ותמוקם, ככל האפשר, בצמוד לקיר החוץ של המבנה; לא יהיה מגע בין שטחי ההצמדה של הרגל לבין הרצפה והתקרה אלא באמצעות לוח עץ. (ה) הקשירה האופקית, כאמור בתקנת משנה (ג) יכולה להתחבר למבנה גם בצורת חביקה לעמודים יצוקים או כל רכיב איתן אחר. (ו) אם אין אפשרות לקשור את הפיגום למבנה, כאמור בתקנת משנה (ג), אפשר לעשות זאת גם באמצעות אבזרים מיוחדים או באמצעי עגינה מיוחדים אשר יקנו לפיגום אותה יציבות, כנדרש בתקנת משנה (א). (ז) פיגום זקפים יובטח מפני התקרבותו למבנה; המרחק האפקי והאנכי בין אבטחות אלה לא יעלה על 6 מטרים. (ח) זקפי פיגום מעץ יחוברו למבנה על-ידי לוח עץ אשר יחובר אל קרש שמידות חתך הרוחב שלו 10x5 סנטימטרים הצמוד לחלקו הפנימי של קיר המבנה או לעמודים; הקרש יובטח נגד עיתוקו ממקומו.
by
by Tal Bello
Tal Bello 1 נקודות · לפני 4 חודשים
מוניטין: 1
תתקנו בבקשה ב
by
by Yafit Moshe
Yafit Moshe 0 נקודות · לפני 4 חודשים
מוניטין: 1
האופקי 5 והאנכי 6 לתקן לב
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 24
תוקן מב' לד'
by
by Matan Sayir
Matan Sayir 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 25
התשובה הנכונה היא ב׳
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · לפני 5 ימים
מוניטין: 24
שיגעתם :) תוקן חזרה ל-ב'
by

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017