ניהול התנהגות ארגונית מיקרו

דניז ויוליה עובדות בחברת דשן-ישראל, חברה גדולה עם עובדים רבים בכל רמה בארגון. לשתיהן תפקיד דומה - לייצג, כל אחת את המחלקה שלה, בבקשת תקציבים ואישורים מהממונים עליהן. זוהי עבודה קשה, שכן הממונים אינם מעוניינים להוציא כספים ועל דניז ויוליה לעבוד קשה על-מנת לשכנע את הממונה הרלוונטי לאשר כל פרויקט שהן מבקשות. על אף שהן נמצאות באותו התפקיד, לכל אחת מהן סגנון שונה לשכנוע. דניז נוהגת להביא את רעיונותיה להתייעצות עם הממונה ולהציג טיעונים רציונאליים, בעוד יוליה מנסה לעורר השראה בקרב הממונים, ולעיתים אף להפעיל עליהם לחץ. איזו מידה של הצלחה נצפה שיוליה ודניז ישיגו?

1
done

Ofek Olizky

Ofek Olizky
יותר מ-6 חודשים
למה ג לא נכון?
0

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017