ניהול התנהגות ארגונית מיקרו

כאשר ארגון משקיע בהדרכה מקצועית של העובדים במסגרת העבודה ניתן לטעון כי:

1
done

Paz Shpirer

Paz Shpirer
יותר מ-6 חודשים
גם ב נכון לדעתי, כי ההדרכה היא מקצועית, בהדרכה מקצועית נותנים דגשי ביטחון, איך לעשות את המשימה בצורה נכונה. מה אומרים?
0

Peleg Azulay

Peleg Azulay
יותר מ-6 חודשים
תודה רבה ששיתפת אותנו במחשבותייך פז, אך לצערנו, תהליך הסקת המסקנות שלך לוקה בחסר
0

* השאלה נוספה בתאריך: 22-06-2017