מנהל עבודה בבניין (אליה פלח) מנהלי עבודה בבניין (אליה פלח)

לחץ כאן לכל השאלות

שאלה 16 מי אחראי לסימון נקודות הקבע ולחידושן, ומי אחראי לסימון נקודות המבנה?

1
done
by
מיין לפי
by איציק אליהו
איציק אליהו 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
א
by
by אליה פלח
אליה פלח 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 220
על בסיס מה אתה אומר את זה
by
by עידן אליאסיאן
עידן אליאסיאן 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 35
בוודאות א
by
by לאה גולדברג
לאה גולדברג 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
א . בוודאות לפי מה שקורה אצלי באתר
by
by לאה גולדברג
לאה גולדברג 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
קבל תיקון ד , המזמין מחוייב לחדש את נקודות הקבע לא הקבלן
by
by Ohad Chanero
Ohad Chanero 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
בטוח זה לא א ?
by
by dan ben yehuda
dan ben yehuda 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 25
למה לא ג
by
by אליה פלח
אליה פלח 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 220
אפי טוען ב
by
by Ohad Chanero
Ohad Chanero 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
נארלי צריך לדבר עם לאוניד
by
by זאב מרקוביץ
זאב מרקוביץ 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 31
אישור מוקדם של מפה תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983 תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989 1א. (א) הרוצה להגיש בקשה להיתר בניה בנכס פלוני, ימציא תחילה לועדה המקומית בשני עתקים, מפת הנכס הערוכה בידי מודד מוסמך והמכילה את הפרטים שבתקנה 4 ופרטים נוספים שנקבעו לענין זה בהל"ת; המהנדס רשאי לפטור מגיש בקשה כאמור מחובה זו, אם שוכנע כי הבניה המבוקשת אינה מחייבת הגשת מפת נכס. (ב) המהנדס יאשר בכתב את קבלת המפה ויסמן בה בקו אדום את קווי הבנין וקווי הרוחב, יפרט בה, או יצרף לה בכתב, את התנאים ואת המגבלות החלים על הנכס לפי כל תכנית ויחזיר עותק אחד ממפת הנכס מסומנת כאמור, על נספחיה, למי שהמציאה, לא יאוחר מהיום השלושים אחרי שהומצאה לועדה המקומית. (ג) הועדה המקומית או המהנדס לא יקבלו לטיפול או לדיון בקשה להיתר בניה, אלא אם נמצאת בידיהם מפת הנכס מסומנת כאמור בתקנה זו, או אם עברו שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לועדה המפה לצרכי סימון כאמור, או אם ניתן פטור לגבי אותה בקשה לפי תקנת משנה (א).
by
by זאב מרקוביץ
זאב מרקוביץ 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 31
רצוי למצוא קודם אדריכל ומיד אחר כך לבצע תכנית מפת מדידה ראשונית לה זקוק האדריכל לביצוע התכנון. סך הכל, לכל אורך התהליך יתקיימו ארבע מדידות, ולכן כדאי לסגור עם בעל המקצוע כבר בהתחלה מחיר לכולם יחדיו. המדידה הראשונה תהיה למפת המדידה לתכנון. כפי שציינו, רצוי לעשות את המדידה הזו כאשר כבר יש אדריכל, מכיוון יש לה תוקף של חצי שנה מזמן המדידה ועד להגשת הבקשה להיתר בניה. מדידה זו מצורפת לבקשה להיתר. המדידה השניה היא מדידה של סימון השטח כאשר עבודות הבניה עומדות להתחיל, אחרי קבלת ההיתר. לפני התחלת הקידוחים ליציקת היסודות למבנה חשוב לוודא שמודד מוסמך סימן עבור קבלן הבניה שלכם את גבולות המבנה המבוקשים. המדידה השלישית מתבצעת בשטח לאחר בניית השלד כדי לוודא שנעשה במקום ובגודל הנכון.
by
by זאב מרקוביץ
זאב מרקוביץ 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 31
ולכן התשובה זה א'. לפי הבנתי
by
by כתר יעקב
כתר יעקב 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 31
זה לא עונה על השאלה
by
by כתר יעקב
כתר יעקב 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 31
התשובה אמורה להיות א.. אבל לא בגלל הכתבה שלך ..תראה פסיקה..החלטה. לא המלצה
by
by Aiman Masarwa
Aiman Masarwa 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
גדול
by
by גלעד כהן
גלעד כהן 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 1
לפי תקנות החוזים המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו . הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדוייק של המבנה וכו' לכן התשובה היא א
by

* השאלה נוספה בתאריך: 13-07-2021