Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

גידול הגורם להגברת הפרשת ADH התבטא ב:

1
done
by
מיין לפי

הוזרק לגוף סוכר אשר לא מוכר ע"י מערכות הטרנספורט אך עובר סינון. הזרקת הסוכר תגרום

1
done
by
מיין לפי

הוזרק לגוף סוכר אשר לא מוכר ע"י מערכות הטרנספורט אך עובר סינון. הזרקת הסוכר תגרום ל-

1
done
by
מיין לפי

נתון גוף תא פוסט סינפטי בעל פוטנציאל הממברנה -50mv. מתקבלת התמונה הבאה:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מעבר יונים בתעלה

1
done
by
מיין לפי

רישום של EEG משקף

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי רצפטורים לכאב?

1
mood
by
מיין לפי

לכל תא במערכת התחושתית ניתן להגדיר עקומת כיול, מה נכון?

1
done
by
מיין לפי

מוטציה אשר פוגעת בתנועת תעלות המים לממברנה בצינורות המאספים בנפרון תגרום ל-

1
done
by
מיין לפי

במחלת הסכרת המתוקה ההשתנה המרובה נגרמת כתוצאה מ-

1
done
by
מיין לפי