Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ASSEMBLAGE ZONE הוא אינדיקטור טוב ל ___

1
done
by
מיין לפי

ABUNDANCE ZONE

1
done
by
מיין לפי

דרך טובה לעשות קורלציה בין תקופה חמה\קרה היא על ידי פורומניפר ממין מסוים אשר משנה את כיוון התפתלותו בהתאם לתק' חמה או קרה, היום אנחנו בתקופה חמה, לאן הוא מתפתל?

1
done
by
מיין לפי

יוסי הוציא בוץ מקידוח וראה שני מינים שלא אמור להיות ביחד כנראה, מה קרה פה?

1
done
by
מיין לפי

SIGNOR LIPPS EFFECT

1
done
by
מיין לפי

בגרף X-Y כאשר הצירים אומרים לי את המרחק מעל בסיס השכבה X-Y בהתאמה, מה השיפוע החיובי אומר לי?

1
done
by
מיין לפי

בגרף X-Y כאשר השיפוע מציין לי את קצב ההשקעה, מה אני יכולה להסיק משיפוע 45 מעלות ___, משיפוע באפס מעלות ___, שיפוע הקטן מ45 מעלות ___?

1
done
by
מיין לפי

חתימה גיאוכימית

1
done
by
מיין לפי

מהו PETM?

1
done
by
מיין לפי

כימוזון [chemozone]

1
done
by
מיין לפי