Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

FORMATION DENSITY LOG

1
done
by
מיין לפי

SONIC AND ACOUSTIC LOGS

1
done
by
מיין לפי

אאוסטזיה היא

1
done
by
מיין לפי

כשמדברים על שינויים בגובה פני הים מדברים על שני דברים והם...

1
done
by
מיין לפי

מה משותף לHTS ולLTS?

1
done
by
מיין לפי
by Eyal Anavi
Eyal Anavi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מישהו יכול להסביר מה אכפת לכם
by

ממה ניתן למדוד כמות של חרסיות ?

1
done
הכוונה לשיעור הלוגים של הרצאת האורח
by
מיין לפי

באיזה ליתולוגיה יש קרינת גמא גבוהה?

1
done
by
מיין לפי

אגרדציה

1
done
by
מיין לפי

חבורה-

1
done
by
מיין לפי

יחידות ליתוסטרטיגרפיות הן

1
done
by
מיין לפי