Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מקור המטבע בפקודת יומן הוא: 1) המטבע הפונקציונלי שהוגדר ב- SOB. 2) המטבע הארגון התפעולי. 3) מטבע הספק. 4) מטבע ההזמנה. 5) מטבע הלקוח.

1
done
by
מיין לפי

מהו ההיגד הנכון ביותר עבור הישות שנקראת Set Of Books (SOB)? 1) זהו הארגון הפיננסי. 2) מורכב משלושה רכיבים: מטבע פונקציונלי, לוח שנה ומבנה החשבון. 3) SOB, מהווה את הישות המרכזית בספר הראשי. 4) כל התשובות נכונות. 5) פקודות היומן נרשמות ב- SOB

1
done
by
מיין לפי

מה מבין הבאים נמנה עם יתרונות של מערכת ERP? 1) הורדת המלאי 2) תלות בספק התוכנה 3) תשובות 1+2+5 נכונות. 4) שיפור בניהול ההזמנות 5) יצירת סטנדרטים אחידים לארגון 6) יש יותר מתשובה אחת נכונה.

1
done
1) הורדת המלאי – חסכון במשאבים. 2) תלות בספק התוכנה – חיסרון ולא יתרון. 3) תשובות 1+2+5 נכונות. 4) שיפור בניהול ההזמנות – ייעול תהליכים עסקיים. 5) יצירת סטנדרטים אחידים לארגון – מקשרת בין כל אגפי הארגון ומאחרת למערכת אחת. 6) יש יותר מתשובה אחת נכונה.
by
מיין לפי

ארגון מסוג Business Group לא מאגד בתוכו: 1) עובדים. 2) מנהלי משאבי אנוש. 3) ספקים חיצוניים. 4) Operating Unit (ארגון תפעולי). 5) פקודות יומן. 6) כל התשובות אינן נכונות.  

1
done
by
מיין לפי

היתרונות הכלכליים של מעבר חברות ל- Cloud הינו: 1) הענן מאפשר רישום הוצאות כ- OPEX 2) הענן מאפשר רישום הוצאות כ- CAPEX 3) הענן מאפשר לשלם על כל מחשוב לפי דרישה 4) כל התשובות נכונות. 5) ישנן שתי תשובות נכונות.

1
done
1) הענן מאפשר רישום הוצאות כ- OPEX – מעבר ממודל השקעה להוצאה. תשלום על שירות (ליסינג). 2) הענן מאפשר רישום הוצאות כ- CAPEX – זוהי השקעה – נכס. שייך לסוג 1 של ERP המסורתי, בו המערכות ותקנות אצלי בחברה. 3) הענן מאפשר לשלם על כל מחשוב לפי דרישה – שירותי מחשוב ענן לעסקים גמישים ועונים באופן מדויק ותפור בדיוק למידות העסק. 4) כל התשובות נכונות. 5) ישנן שתי תשובות נכונות.
by
מיין לפי

במערכת אורקל, המושג Multi Org מאפשר: 1) שימוש באפליקציה עבור כל החברות. 2) הקמה טכנית של בסיס נתונים אחד לכל החברות. 3) יצירה של חוקי ביטחון על בסיס ישויות אירגוניות. 4) תשובות 1+2 נכונות. 5) תשובות 1+2+3 נכונות.

1
done
by
מיין לפי

מערכת אורקל בנויה על בסיס הארכיטקטורה הפונקציונלית הבאה: 1) מספר ראשי וספרי עזר. 2) ספרי עזר. 3) ספר ראשי וחשבונות עזר. 4) ריבוי ספרים. 5) אף תשובה אינה נכונה.

1
done
ע"פ המודל הפיננסי ישנו ספר ראשי GL המהווה מאגר ראשי של מידע חשבונאי, וספר משני בו מוזן המידע שאמור להגיע לספרים החשבונאים.
by
מיין לפי

מהן המוטיבציות הטכנולוגיות להטמעת מערכת? 1) גלובליזציה. 2) ביצועים ירודים. 3) איכות מידע ירוד. 4) חוסר אינטגרציה. 5) כל התשובות נכונות.

1
done
by
מיין לפי

על פי המודל של אנטוני: 1) ככל שיורדים למטה בדרג, המידע צריך להיות מפורט, עדכני ומדויק. 2) ככל שעולים למעלה בדרג, המידע צריך להיות מפורט, עדכני ומדויק. 3) החלטות היוריסטיקות נמצאות בקרב הדרג התפעולי. 4) החלטות המובנות נמצאות בקרב הדרג האסטרטגי. 5) אף תשובה אינה נכונה.

1
done
by
מיין לפי

האם שדות גמישים מסוג Descriptive Flex Fields (DFF) נתמכים באופן מובנה בדוחות ושאילתות? 1) נכון. 2) לא נכון. 3) נכון, אבל הם מוגבלים לטבלת קומבינציית חשבון. 4) אף תשובה אינה נכונה. 5) תשובה 1+3 נכונות.

1
done
by
מיין לפי