Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

171. מה תפקיד שמן הסיכה במנוע?

1
done
by
מיין לפי

172. מהו תפקידה של גובתת המילוא (גלאנד), במערכת גל (ציר) המדחף.

1
done
by
מיין לפי

173. באילו יחידות נמדדת הקיבולת של מצבר ?

1
done
by
מיין לפי
by נעם אליעז
נעם אליעז 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה הנכונה היא - ד'
by
by Vova Cooperman
Vova Cooperman 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
חחח מה יהיה?! ברור ש-דֿ.
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 148
תוקן
by

174. מהי המשמעות הנובעת שבעת הפעלת תאורת הנווט,המתח הנמדד על הקטבים במצבר הוא 10 וולט ?

1
done
by
מיין לפי

175. מהו אחד מהתנאים הנדרשים, בכדי להתניע מנוע דיזל?

1
done
by
מיין לפי

176. בעת ההתנעה נשמעת נקישה מן המתנע, אך המנוע אינו מסתובב. מה עשויה להיות הסיבה?

1
done
by
מיין לפי

177. בעת ההתנעה, המנוע מסתובב לאט מדי ולא "מותנע". מהי הסיבה האפשרית ?

1
done
by
מיין לפי

178. התנעת את המנוע, ואתה מגלה שמים אינם נפלטים מצינור הפליטה. מה עשויה להיות הסיבה?

1
done
by
מיין לפי