Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נדרש לבצע אחרי ההתנעה?

1
done
by
מיין לפי

מהם תפקידי טבעות הבוכנה?

1
done
by
מיין לפי

13. מהו תפקידו העיקרי של גלגל התנופה?

1
done
by
מיין לפי

14. מהם תפקידיו העיקריים של גל הארכובה?

1
done
by
מיין לפי

15. כיצד מתבצעת סיכה )שימון( בלחץ?

1
done
by
מיין לפי

16. מהו סדר הפעולות במנוע דיזל בעל 4 פעימות ?

1
done
by
מיין לפי

17. איזה מנגנון מבצע (מתזמן) את הפעלת השסתומים?

1
done
by
מיין לפי

18. לאן מחוברות הבוכנות והטלטל במנוע?

1
done
by
מיין לפי

19. כיצד משנים את מהירות סיבובי המנוע במנוע דיזל?

1
done
by
מיין לפי

20. איזה גלגל שיניים אינו מסתובב בשעת פעולת מנוע רגילה?

1
done
by
מיין לפי