Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדוע יש צורך לבצע התמרה מבוקרת של הפפטידים RGD ו-HBP על גבי האלגינט בתהליכי הנדסת רקמה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מה לא נכון בנוגע לאלגינט?

1
done
by
מיין לפי

איזו תכונה לא דרושה מהמטריצה כדי שתשמש מצע גידול לתאים?

1
done
by
מיין לפי

מה לא מאפיין אפופטוזיס של תאים?

1
done
by
מיין לפי

באילו דרכים ניתן למנוע היווצרות של דלקת

1
done
by
מיין לפי
by Shirli Tsabari
Shirli Tsabari 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה היא 3
by

באילו דרכים ניתן למנוע היווצרות של דלקת

1
done
by
מיין לפי

ברקמת סחוס בריאה, באיזה חלבון הECM עשיר

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמושגים מתאר תרומת תאים בין שני אורגניזמים ממינים שונים?

1
done
by
מיין לפי

אילו מהיונים הבאים הכרחים לתפקוד הקדהרינים?

1
done
by
מיין לפי

דרג את סוגי התאים הבאים לפי ה-td מהגבוהה לנמוך

1
done
by
מיין לפי