Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדוע יש צורך לבצע התמרה מבוקרת של הפפטידים RGD ו-HBP על גבי האלגינט בתהליכי הנדסת רקמה?

1
שאלה #5467
done

מה לא נכון בנוגע לאלגינט?

1
שאלה #5468
done

איזו תכונה לא דרושה מהמטריצה כדי שתשמש מצע גידול לתאים?

1
שאלה #5471
done

מה לא מאפיין אפופטוזיס של תאים?

1
שאלה #5472
done

באילו דרכים ניתן למנוע היווצרות של דלקת

1
שאלה #5473
done

Shirli Tsabari

Shirli Tsabari
יותר מ-6 חודשים
התשובה היא 3
1

באילו דרכים ניתן למנוע היווצרות של דלקת

1
שאלה #5474
done

ברקמת סחוס בריאה, באיזה חלבון הECM עשיר

1
שאלה #5475
done

איזה מהמושגים מתאר תרומת תאים בין שני אורגניזמים ממינים שונים?

1
שאלה #5476
done

אילו מהיונים הבאים הכרחים לתפקוד הקדהרינים?

1
שאלה #5477
done

דרג את סוגי התאים הבאים לפי ה-td מהגבוהה לנמוך

1
שאלה #5478
done