Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מאפיין מהמאפיינים הבאים אינו מאפיין את ה-ECM?

1
done
by
מיין לפי

מהם התאים שחשופים למאמצי גזירה הגבוהים ביותר?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי תאים מזנכימלים

1
done
by
מיין לפי

מהם האתגרים הבולטים בתחום הנדסת הרקמות?

1
done
by
מיין לפי

מהי הרקמה הראשונה שהונדסה בצורה מלאה?

1
done
by
מיין לפי

איזה סיבוך נחסך מאיתנו בבואנו להנדס רקמת עור?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים מתרחש בנקרוזת תא?

1
done
by
מיין לפי

מה אינו נחשב כקושי בהנדסת רקמת תאים המפרישים אינסולין מתאי גזע עובריים

1
done
by
מיין לפי

לאיזה תא מהבאים קיימת יכולת נדידה (cell migration)

1
done
by
מיין לפי

איזו תכונה אינה משפיעה על תגובת הגוף להשתלת ביוחומר?

1
done
by
מיין לפי