Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו מקור רקמות החיבור?

1
done
by
מיין לפי

איזה אמצעי משפיע ב-ECM על גורל התאים?

1
done
by
מיין לפי

לקחנו תאים מאדם חולה, גידלנו את התאים בתרבית, נרצה להשתיל את התאים בחזרה לאותו האדם שהם נלקחו ממנו, לפי ה-FDA , איך קוראים לשתל?

1
done
by
מיין לפי

. מהו רצף התהליכים בריפוי פצע?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון בנוגע לרצף ה-RGD ?

1
done
by
מיין לפי

במידה ותאים מוצאים מאדם, מועברים לתרבית לצורך פרוליפרציה ומוחזרים לאזור אחר באותו האדם- התורם בתהליך נחשב:

1
done
by
מיין לפי